Leppävirralla, Varkaudessa ja Joroisissa toteutettiin ostokokeita osana ehkäisevää päihdetyötä

Varkaudessa, Leppävirralla ja Joroisissa toteutettiin huhtikuussa 2023 Pakka -toimintamallin mukaiset ostokokeet. Nuorelta näyttävät, mutta täysi-ikäiset 18–21-vuotiaat nuoret yrittivät ostaa alkoholia, tupakkaa ja rahapelejä alueen myyntipisteistä. Ostokoe toteutettiin alueella nyt ensimmäisen kerran.

Ostokokeita tehtiin koko alueella (Varkaus, Leppävirta ja Joroinen) 82 ja näistä 37 kohdistui alkoholiin, 21 tupakkaan ja 24 raha-arpoihin. 80 % koeostoista myyjä pyysi esittämään henkilöllisyystodistusta ja kieltäytyi myymästä, kun ostajalla ei ollut esittää tätä. 67 % raha-arpoihin kohdistuneissa ostoissa myyjä kieltäytyi myymästä, kun ostajalla ei ollut esittää henkilöllisyystodistusta. Tupakan osalta 81 % myyjä kieltäytyi myymästä, kun ostajalla ei ollut esittää henkilöllisyystodistusta. Alkoholin osalta vastaava luku oli 89 %.  Nyt tehdyt ostokokeet kertovat ikärajavalvonnan toimivan pääasiassa hyvin, vaikkakin kehittämistä myös tarvitaan.

Vähittäismyyntipaikat ovat saaneet käyttöönsä erillisen tiedotteen ostokokeiden tuloksista. Muuten tuloksista tiedotetaan ainoastaan yleisellä tasolla siten, ettei yksittäisiä myyntipisteitä voida tunnistaa.

Ostokokeet perustuvat valtakunnalliseen ehkäisevän päihdetyön Pakka -toimintamalliin. Ostokokeiden tuloksia ja ikärajavalvonnan kehittämistä mietitään Varkauden seudun Pakan tarjontaryhmässä, johon osallistuvat Leppävirran, Joroisten ja Varkauden edustajat sekä poliisin, aluehallintoviraston, veikkauksen sekä vähittäiskaupan ja ravintoloiden edustajia.

Yhteystiedot:

Sari Markkanen, hyvinvointikoordinaattori, Varkauden kaupunki, sari.a.markkanen(at)varkaus.fi

Inka Luostarinen, nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori, Leppävirran kunta, inka.luostarinen(at)leppavirta.fi

Mika Kutvonen, ehkäisevä päihdetyön koordinaattori, Joroisten kunta, mika.kutvonen(at)joroinen.fi