Kuvaus tiedoista

Kuvaus Leppävirran kunnan tiedoista ja asiakirjoista tiedonsaantia varten  

Kunta ylläpitää tiedonhallintalain mukaisesti kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Asiarekisteri on looginen kokonaisuus vireille pannuista asioista, näiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Asiarekisteriin kuuluvia tietoja on asianhallintajärjestelmässä, operatiivisissa tietojärjestelmissä ja paperiaineistossa. Kuvaus avustaa tiedon pyytäjää kohdentamaan tietopyynnön oikeaan rekisteriin tai asiakirjaan. Tietosuojaselosteet-sivulta löytyy tarkempi tieto kunkin henkilörekisterin tietosisällöstä ja vastuutahosta.

Verkossa asiointi -sivulle on koottu linkit tietojärjestelmiin, joihin kirjaudutaan asiointia varten henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Hallinto- , talous- ja henkilöstöpalvelut
– asianhallintarekisteri Tweb: kunnan toimielinten ja viranhaltijoiden hallinnolliset päätökset, sopimustenhallinta, kuulutukset
– luottamushenkilörekisteri WebLumu: luottamushenkilöiden yhteystiedot, sidonnaisuusrekisteri, toimielintiedot
– henkilöstöhallinnon tietovaranto; työsuhde- ja palkkatiedot
– taloushallinnon tietovarannot

Tekninen toimi
– lupapalvelut Lupapiste.fi – rakennusvalvonnan luvat
– teknisen toimen rekisterit

Ympäristötoimi
– ympäristönsuojelun kohde- ja valvontatiedot
– terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon kohde- ja valvontatiedot

Kasvu ja oppiminen
– Daisy varhaiskasvatuksen asiakarekisteri
– Primus, Wilma – opetustoimen asiakasrekisteri

Kulttuuri ja vapaa-aika
– kirjaston asiakasrekisteri
– etsivän nuorisotyö asiakasrekisteri

Terveys- ja sosiaalipalvelut – tietopyynnöt on osoitettava Pohjois-Savon hyvinvointialueelle
– sosiaalihuollon asiakasrekisteri
– hoivapalveluiden asiarekisteri
Omakanta