Kuulutus rakennusjärjestyksen uudistamisesta

Teksti tekninen osasto tiedottaa

Leppävirran kunnanhallitus on päättänyt 4.3.2024 § 38 aloittaa rakennusjärjestyksen uudistamisen. Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden rakennusjärjestysten uudistamista tehdään yhteistyönä vuoden 2024 aikana. Uudistamisen ensimmäisenä vaiheena on tehty hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on käsitelty kunnanhallituksen kokouksessa 4.3.2024 38 §.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 12.3.2024 – 12.4.2024 välisen ajan kunnan verkkosivuilla sekä kunnan rakennusvalvonnassa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnan verkkosivuilla koko hankkeen ajan.

Mahdolliset mielipiteet ja kannanotot asiasta tulee toimittaa nähtävillä oloaikana ensisijaisesti sähköpostitse rakennusvalvonta@leppavirta.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Leppävirran kunta, rakennusvalvonta Savonkatu 39, 79100 Leppävirta tai PL 4, 79101 Leppävirta.

Leppävirran kunnanhallitus

Leppävirta 12.03.2024