Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat osa kunnan sivistyspalveluja yhdessä koulu- ja varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Sivistystoimen osastopäällikkönä toimii sivistystoimenjohtaja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tehtävänä on tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen ja ohjattuun hyvinvointia ja elämänlaatua tukevaan toimintaan. Tulosalue kehittää, edistää ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaa koko kunnan alueella. Palveluista 2/3 tuotetaan itse (hallinto, kulttuuri, kirjasto, nuoriso, liikuntapaikat), 1/3 ostetaan muilta toimijoilta (liikuntapalvelut, kansalaisopisto, taiteen perusopetus, etsivä nuorisotyö). Lisäksi avustuksilla, tiedotuksella ja neuvonnalla tuetaan mm. harrastuksia ja tapahtumia järjestäviä toimijoita. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja vastaa lautakuntatyöskentelystä, yhdistys-, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta, avustuksista, hankkeista ja tulosalueen ostopalvelusopimuksista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Oma palvelutuotanto (noin 2/3 kokonaisuudesta)

Hallinto: mm. avustukset, lautakunta, ystävyyskunnat, kylät, tulosalueen johto ja hallinto
Kulttuuripalvelut: mm. taidekokoelma, kotiseutumuseo, tapahtumat
Kirjasto- ja tietopalvelut: kirjasto- ja tietopalvelut kaikille kuntalaisille ja kesäasukkaille
Nuorisopalvelut: 0-29 ikäisille leppävirtalaisille tuotetut nuorisopalvelut nuorisotalolla, kouluilla ja kylillä

Sopimukset (noin 1/3 kokonaisuudesta)

Kansalaisopistopalvelut, palvelutuottaja Sisä-Savon kansalaisopisto (vapaa sivistystyö, taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä). Soisalo-opisto tuottaa taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän palvelut. Lisäksi lastenkulttuurikeskus Verso tuottaa lastenkulttuuripalveluja kunnan alueella.
Liikuntapalvelut, palvelutuottaja Virkistysuimala Leppäkerttu Oy: Liikuntapalvelut vuosittain päivitettävän palvelusopimuksen mukaisesti.
Etsivä nuorisotyö ja Startti-paja, palvelutuottaja Tukeva-säätiö: Yksilöpalvelu nuoren (16-29 v.) tarpeiden mukaan, tavoitteena sijoittuminen opiskeluun tai työelämään, osana nuorisotakuun toteutusta.

Kerro palautetta palveluistamme täällä >>

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Leppävirran kunnan hallintosäännön 21 § 6 mukaisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

 1. Vastaa kulttuuri-, museo-, nuoriso-, liikunta-, kansalaisopisto- ja kirjasto- ja tietopalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä ja tukemisesta.
 2. Päättää toimialansa maksuista ja korvauksista.
 3. Päättää toimialansa avustus- ja palkitsemismenettelyistä.
 4. Vastaa toimialansa sopimuksista.
 5. Päättää toimialaansa sisältyvien kokoelmien (esim. kirjaston aineisto, kotiseutumuseon
 kokoelmat, taidekokoelma) hallinnoinnin periaatteista sekä näihin liittyvistä hankinnoista
 ja hankkeista.

Lautakunnan kokoonpano >>
Lautakunnan kokousten esityslistat ja pöytäkirjat >>

Lomakkeet

OSTOPALVELUT
Jätä tarjous kulttuuri- tai tapahtumapalvelusta täällä >>
Otamme yhteyttä jos tarjous johtaa tilaukseen tai tarvitsemme lisätietoja.

Ajankohtaista

27.11. Yhdistysfoorumin aineisto:
Yhdistysfoorumi on kaikille avoin tilaisuus joka järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa. Yhdistysfoorumin tavoitteena on lisätä eri alojen yhteistyötä ja oppia toisiltamme.
Timo Paasonen: Valoa ja virtaa 2019 >>
Anne Aholainen: Sakke-hankkeen kuulumiset, järjestöstrategia >>
Terho Happonen: Sporttisirkus >>
Ann-Mari Karvinen: Ajankohtaisia >>

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirje omaan sähköpostiisi täältä >> tai lue alta:

2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 1/2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 2/2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 3/2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 4/2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 5/2018

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen uutiskirje 6/2018

Yhteystiedot

 kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen
 ann-mari.karvinen(a)leppavirta.fi / 044 797 5676

 Kunnantalo, 2. krs.
 käyntiosoite: Savonkatu 39, 2. krs
 postiosoite: PL 4, 79101 Leppävirta