Koululaisia liikkeellä – erityistä tarkkaavaisuutta liikenteessä

Pieniä lapsia liikenteessä

Koulujen alkamisen myötä pienet ja isot koululaiset palaavat liikenteeseen. Varsinkin pienimmät koululaiset vasta opettelevat itsenäistä liikkumista ja virheitä voi sattua – ole siis ymmärtäväinen.

Huomioi nämä pienten koululaisten kanssa:

  • Koulunsa aloittavat lapset ovat usein pienikokoisia, minkä vuoksi heitä voi olla vaikea havaita esimerkiksi pysäköityjen autojen tai kasvillisuuden takaa.
  • Lapset tekevät havaintonsa omien silmiensä korkeudelta, eivätkä välttämättä havaitse kaikkea sellaista, mitä aikuinen havaitsee.
  • Lapsi saattaa muuttaa suuntaansa ja juosta suojatielle tai tien yli yllättäen, joten sovita ajonopeutesi sellaiseksi, että pystyt reagoimaan äkkinäisessäkin tilanteessa.
  • Suojatien ylittäminen voi olla jännittävää ja aiheuttaa lapsessa epävarmuutta. Ole ymmärtäväinen ja anna lapselle aikaa.
  • Lapsen huomio voi olla muualla kuin liikenteessä, ja esimerkiksi kaverit, koulupäivä, puhelin tai tien toisella puolella lenkillä oleva koira voi kiinnostaa liikennettä enemmän. Varaudu siis siihen, että lapsi voi liikkua liikenteessä eri lailla kuin aikuinen.

Ole tarkkaavainen liikkuessasi taajamassa autolla, pyörällä tai muulla nopeasti kulkevalla ajoneuvolla. Erityistä tarkkuutta ja varovaisuutta tulee noudattaa koulujen lähialueilla tai reiteillä, joilla koululaisia voi liikkua paljon.