Koulukuljetus

Leppävirralla koululaisella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen mikäli matka kouluun on kotoa esikoululaisen, 1-2 luokkalaisen osalta yli 3 km ja muiden osalta yli 5 km tai jos matka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään kolme tuntia. 

Koulumatkojen turvallisuuden arviointiperusteena käytetään yleisten teiden osalta KOULULIITU-ohjelmalla tuotettuja teiden vaarallisuudenindeksilukuja. Menetelmä on kehitetty liikenne- ja viestintäministeriön, tiehallinnon, kuntien ja konsultin yhteistyönä ja se on yleisesti käytössä oleva.

Leppävirran kuntaan on laadittu koululaiskuljetusopas, jossa on laajalti koulukuljetuksiin liittyviä neuvoja ja ohjeita. Näin pyritään huolehtimaan koulumatkojen turvallisuudesta ja toimivuudesta. Kyseinen opas sisältää ohjeita huoltajille, oppilaille sekä koulukuljetuksista vastaaville. Koulukuljetusopas on päivitetty koululautakunnassa 29.11.2017.

Koulukuljetusopas

Hakeminen

Mikäli koulumatka on alle 5 km, 0-2 luokilla alle 3 km huoltajan tulee hakea yksittäistä oppilasta koskevaa maksutonta koulukuljetusta erillisellä hakemuksella oppilaan terveydentilan perusteella. Hakemukseen on lisättävä asiantuntijan lausunto.

Hakemuslomake maksuttomaan koulukuljetukseen

Hakemus tulee toimittaa Leppävirran kunnan koulutoimistoon os. Koulutoimisto, Savonkatu 39 / PL 4, 79101 Leppävirta.

Sansia Oy hoitaa koulukuljetusten tilausliikenteen taksien ja bussien osalta koulukuljetusten reitittämisen ja aikatauluttamisen. Sansia Oy tarjoaa koulukyyteihin liittyviin poissa-olojen ilmoittamiseen sähköisen selainpohjaisen järjestelmän. Sovelluksesta näkyy myös noutoaika ja noutopaikka. Kunta tekee edelleen koulukuljetuksiin liittyvät viranomaispäätökset siitä kenellä on oikeus koulukuljetukseen.

Tilausliikenteen linja-autoaikataulut 12.8.2021-3.6.2022

Linja-auto aikataulut 12.8.2021-3.6.2022.pdf

 

Tiedustelut:

Sivistysjohtaja Sari Ihalainen, puh. 044 7975 669
Toimistovirkailija Mirja Kinnunen, puh 044 7975 411

sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi