Tiedote Konnuslahden ja Kurjalan koulujen tutkimuksista

Kuvassa on teksti Leppävirta tiedottaa

Tiedote 31.5.2024

Leppävirran kunta on pitänyt tiedotustilaisuudet oppilaiden vanhemmille 28. ja 29.5.2024. Tiedotustilaisuuksissa on käyty läpi tarkemmin tutkimusten sisältöä sekä mahdollisia toimenpiteitä.

Molempien koulujen osalta tullaan kesän 2024 aikana tekemään ilmanvaihdon lievää ylipaineistamista sekä tiloihin toimitetaan ilmanpuhdistimia. Samassa yhteydessä tiloihin asennetaan olosuhdemittareita, joilla seurataan ilmanvaihdon säätämisen onnistumista sekä yleisiä olosuhteita. Lukuvuoden 2024-2025 aikana toteutetaan seurantamittauksia mm. ilmassa olevien mikrobipitoisuuksien ja mineraalivillakuitumäärien seuraamiseksi. Kesän 2024 aikana tullaan tekemään lisätutkimuksia Konnuslahden kouluun, jotta rakenteiden kunnon määritystä saadaan tarkennettua.

Kouluvuosi aloitetaan molemmissa kouluissa normaalisti elokuussa. Mikäli käyttäjät kokevat mahdollisesti sisäilmasta johtuvaa oireilua, niin oireilusta toivotaan otettavan yhteyttä työterveyshuoltoon ja kouluterveydenhuoltoon. Terveydenhuoltojen edustus on mukana sisäilmatyöryhmässä, joka kokoontuu säännöllisesti seuraamaan koulujen tilannetta.

Mikäli oppilaiden oireilun vuoksi halutaan oppilaan vaihtavan koulua, tulee siitä olla yhteydessä sivistysjohtajaan.

Leppävirran kunta vastaa säännöllisestä tiedottamisesta. Seuraava yleinen tiedote lähetetään syyskuussa. Mikäli ilmenee uusia yleisesti huomioitavia asioita, niistä tiedotetaan tarvittaessa aikaisemmin. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran syyskuussa 2024.

Lisätiedot
Sivistysjohtaja Sari Ihalainen, puh. 044 797 5669, sari.ihalainen@leppavirta.fi
Tekninen johtaja Tapio Montonen, puh. 044 750 7010, tapio.montonen@leppavirta.fi