Konnuslahden ja Kurjalan koulujen rakennusteknisistä tutkimuksista

Kuvassa on teksti Leppävirta tiedottaa


Konnuslahden ja Kurjalan kouluilla on tehty täydentäviä rakennusteknisiä tutkimuksia kevään 2024
aikana. Tutkimukset ovat jatkoa aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin. Tavoitteena oli selvittää
rakennusten tämänhetkinen kunto ja tuottaa tarkempaa tietoa jatkotoimenpiteiden suunnittelua
varten.


Tutkimuksissa todettiin kummankin koulun rakenteissa korjausta vaativia vaurioita. Kurjalan
koulussa vauriot kohdistuvat mm. sokkelin betonin välissä olevaan eristeeseen, valesokkelirakenteen
eristeeseen sekä kellarin maanvastaisten seinien välissä oleviin eristeisiin. Lisäksi viitteitä
kosteusvaurioon todettiin liikuntasalin lattiassa olevassa eristeessä sekä kellarin ja 1. kerroksen
lattian välissä. Konnuslahden koulurakennuksessa havaittiin puutteita ja vaurioita mm. ulkovaipan
tiiveydessä, lämmöneristeissä, vesikattorakenteissa ja talotekniikassa.


Tämän kevään tutkimuksissa tehdyt havainnot ovat linjassa aikaisempien tutkimusten havaintojen
kanssa. Rakenteiden kosteusvauriot ovat tyypillisiä rakennusaikakauden rakenteille ja ovat syntyneet
vuosikymmenien kuluessa.


Molempiin koulukiinteistöihin on tehty aikaisempien tutkimusten perusteella välttämättömiä
korjaustoimenpiteitä koulujen turvallisen käyttämisen osalta esimerkiksi tiivistämällä rakenteita ja
hankkimalla sisäilmanpuhdistimia sisäilman laadun parantamiseksi. Kunta tarkastelee välttämättömiä toimenpiteitä yhteistyössä terveysvalvontaviranomaisen kanssa ja perustaa sisäilmatyöryhmän koulujen tilannetta varten. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran lähipäivinä.


Tutkimusten ja asiantuntijoiden yhteisarvioinnin pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma opetuksen
turvallisen järjestämisen toteuttamiseksi. Asiasta tiedotetaan mahdollisimman pian tarkastelun ja
suunnitelmien edetessä, kuitenkin viimeistään 31.5.2024 mennessä.


Oppilaiden vanhemmille järjestetään tiedotustilaisuudet Kurjalan koululla tiistaina 28.5. klo 17 ja
Konnuslahden koululla keskiviikkona 29.5. klo 17.


Sivistysjohtaja Sari Ihalainen, puh. 044 797 5669, sari.ihalainen@leppavirta.fi
Tekninen johtaja Tapio Montonen, puh. 044 750 7010, tapio.montonen@leppavirta.fi