Kiinteistöjen rakennuskantatietojen ajantasaistaminen jatkuu Suvaksen saarissa

Teksti tekninen osasto tiedottaa

Kiinteistötietojen osalta selvitetään mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot.
Leppävirran kunta selvittää yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin, väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterin sekä Verohallinnon rekisterin ajantasaistamiseksi.

Hankkeen 7. vaiheen inventointityö käynnistyi toukokuun loppupuolella Unnukan eteläosan saarista. Rakennuskantatietojen ajantasaistamista jatketaan Suvaksella. Saarikiinteistöjen mittaustyö on käynnistynyt Pouhansaaresta 7.6.2024. Maastoselvitystyö ja kiinteistökohtainen rekisteritietojen päivitys tehdään FCG:n ja kunnan henkilöstön yhteistyönä.

Kiinteistötietojen osalta selvitetään mm. rakennusten sijainti, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Inventointityö ei vaadi kiinteistön omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa paikan päällä. Inventointityö tapahtuu ulkoa käsin eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä. Kiinteistöllä käynnistä jätetään tiedote.

Lisätietoja antavat: rakennustarkastaja Tuomas Pursiainen, p. 044 750 7043 ja kaavoittaja Suvi Nenonen, p. 044 797 5523