Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka tehtävänä on huolehtia kuntavaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa. Lautakunnan toimikausi on valtuuston toimikautta vastaavat neljä vuotta. 

Keskusvaalilautakunnan tehtävät valtiollisissa vaaleissa ovat: vaaleista tiedottaminen, ennakkoäänestyksen valmistelut, laitos- ja kotiäänestyksen valmistelut, vaalipäivän äänestyksen valmistelut, kunnan vaaliviranomaisten kouluttaminen, ennakkoäänestysasiakirjojen tarkistaminen, alustavan ääntenlaskennan tiedotus.

Kuntavaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu lisäksi ehdokashakemusten vastaanotto ja tarkastaminen, ehdokaslistojen yhdistelmän laatiminen, kaikkien kunnassa annettujen äänten tarkastuslaskenta ja tiedottaminen, vaalien tuloksen vahvistaminen ja julkaiseminen.

Kunnanhallitus asettaa vaaleja varten kutakin neljää äänestysaluetta varten vaalilautakunnan ja laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunnan. Lisäksi kunnassa kiertää ennakkoäänestyksen aikaan äänestysauto. (Vaalilaki § 15)