Ilmoituskanava

Leppävirran kunnan väärinkäyttöepäilyjen ilmoituskanava (Whistleblowing)

Laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta tuli voimaan 1.1.2023. Kysymys on EU:n ilmoittajansuojeludirektiivin (2019/1937), eli ns. whistleblower-direktiivin täytäntöönpanosta. Lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa, että henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Ilmoituksen jättäjän tiedot suojataan ilmoittajien suojelusta annetun EU:n direktiivin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Ilmoitus suositellaan jätettäväksi nimellä, mutta sen voi jättää myös anonyymisti. Huomioitavaa on, ettei ilmoituskanava ole kunnan yleinen palautekanava (yleiseen palautelomakkeeseen pääset tästä).

Kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama sen luottamuksellisuuden takaamiseksi. Järjestelmä on salattu ja salasanasuojattu.

Ilmoitus väärinkäytöstä voi liittyä esimerkiksi seuraaviin asioihin:

 • Rikos- ja väärinkäytösepäilyt sekä omaisuuden väärinkäyttöepäilyt
 • Lahjonta-, korruptio- ja rahanpesuepäilyt
 • Kilpailuoikeudelliset kysymykset
 • Ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastainen toiminta
 • Liikenneturvallisuus
 • Tietosuojalainsäädännön vastainen toiminta

Leppävirran kunnan ilmoituskanava on tarkoitettu vain asiallisten ilmoitusten tekoa varten. Ilmoituksen jättäjä voi joutua perättömästä ilmoituksesta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ilmoitusten käsittelijät voivat jättää ilmoituksen käsittelemättä, mikäli:

 • ilmoitus ei kuulu ilmoituskanavan piirissä käsiteltäviin asioihin
 • ilmoitusta ei ole tehty vilpittömässä mielessä
 • ilmoituksessa ei ole riittävästi tietoa, jotta asian käsittely olisi mahdollista
 • asia on jo ratkaistu
 • ilmoitus koskee luonteeltaan henkilökohtaisia tietoja tai ominaisuuksia

Ilmoituksen jätettyä ilmoittaja saa automaattisen vastaanottokuittauksen, joka sisältää ilmoituskohtaisen linkin ja salasanan asian etenemisen seuraamiseksi ja viestien vastaanottamiseksi. Ilmoittajalle lähetetään tietoa ilmoituksen käsittelemisestä ja toimenpiteistä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottokuittauksesta.

Palvelussa lähetetyt ilmoitukset ovat nähtävillä ainoastaan määritellyillä käsittelijöillä, sekä tarvittaessa ilmoituksen jatkokäsittelyyn liittyvillä asiantuntijoilla. Leppävirran kunnassa käsittelijöinä toimivat johdon sihteeri, hallintosihteeri sekä viestintäpäällikkö. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.


Kunnan toiminnasta voit antaa palautetta yleislomakkeella: