Hyvinvoinnin parantaminen Leppävirralla – ympärivuotinen pyöräily- ja ulkoilureitti toteutettavaksi

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa kuntalaiset päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Vuoden 2023 talousarvioon varattiin 30 000 euroa osallistavaan budjetointiin. Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestävät, miten summa käytetään kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen vuonna 2023.

Ehdotuksia tuli yhteensä 31. Osa ehdotuksista toistui useammassa esityksessä. Hakukriteerit täyttäneistä ehdotuksista arviointiryhmä valitsi kuusi ehdotusta lisäselvityksen kohteeksi. Toteuttavuusselvityksen jälkeen lopulliseen äänestykseen päätyi neljä ehdotusta. Yhteenveto Webropol -kyselyn tuloksista, jossa on huomioitu myös paperilomakkeet on oheismateriaalina. Eniten ääniä, 383, eli 46,8% sai ehdotus ympärivuotisen maastopyöräily- ja ulkoilureitin toteutuksesta maastopyörillle, kävelijöille ja muille luonnossa liikkujille.

Äänestäminen oli mahdollista netissä sekä Webropol -kyselynä että paperimuotoisena. Äänestysaika päättyi huhtikuun lopussa. Arviointiryhmä linjasi, että eniten ääniä saanutta ehdotusta esitetään kunnanhallitukselle valittavaksi toteutukseen.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.5.2023, että osallistuvan budjetoinnin vuoden 2023 toteutuskohteeksi valitaan ympärivuotinen pyöräily- ja ulkoilureitti maastopyörille, kävelijöille ja muille luonnossa liikkujille.


Lisätietoja:
Kunnansihteeri Anssi Nykänen 044 797 5533