Hankkeet

Kulttuuri- ja vapaa-aikahankkeet >>

Maaseudun uudet asumisratkaisut -hanke >> 
Vesannolla ja Leppävirralla etsitään ja kokeillaan uusia maaseutuasumisen ratkaisuja kaksivuotisessa MASU-hankkeessa. Hankkeessa puretaan maallemuuton esteitä ja tunnistetaan, millä tavalla ja mistä tavoitamme maaseudun uudet asukkaat.

Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke >>
Tällä yritysryhmähankkeella haetaan ratkaisuja Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen matkailuyritysten selviytymiseksi koronakriisistä. Hankkeeseen pyydetään mukaan myös näille toimijoille tukipalveluja tuottavia yrityksiä.

Aluekehitysprojektit:

NewTech – Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen >> 
NewTech-hanke on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.1.2020 – 30.9.2022

Yritys oppii ja menestyy (YOM) palvelu >> 
Etsii ja ratkaisee yritysten todelliset koulutustarpeet. Pääosin Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke tarjoaa yrityksille osaamiskartoituksen pohjalta edullisia tuettuja koulutuksia Pohjois-Savossa 30.11.2018 saakka.

SOPIEN 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke >> 
Hankkeen tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien / kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Savon silmut – pienten elintarviketoimijoiden sparraushanke >> 
Savon silmut -sparraushankkeen tavoitteena on tukea elintarvikealan tuotekehitystä ja raaka-aineiden jatkojalostusta sekä lähituotteiden myyntiä Pohjois-Savon, Pieksämäen ja Joroisten alueilla.

Kohti oppivia marjatilaverkostoja >>
KOPSA on uudenlainen toimintatapa marjatilojen kehittämiseksi.

Voimaa arkeen -hanke >> 
Hankkeen tavoitteena on, että viljelijät ja muut maaseudun yrittäjät oppivat havaitsemaan oman uupumuksensa ja reagoimaan siihen, ennen kuin yritys ajautuu niin suuriin vaikeuksiin, että toiminnan jatkuminen on uhattuna.

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hanke >>
Alueen kansainvälistä matkailumarkkinointia kehitetään VisitFinland-brändin alla. Tavoitteena on luoda sitoutunut toimijaverkosto kehittämään kansainvälistä matkailua.

Kohti eKuntaa >>
Kehittämishankkeen tavoitteena on edistää sähköisten palvelujen yhteiskehitystä Pohjois-Savon kunnissa siten, että kunnat tuottavat palveluja yhdessä digitaalisesti.

Future Savo >>
Tähtää maakunnan veto- ja pitovoiman nostamiseen monipuolisesti. Hankkeessa parannetaan alueen työvoiman saatavuutta, arjen sujuvuutta ja asukkaiden sitoutumista alueeseen. Tavoitteena on tehdä Pohjois-Savosta maakuntaohjelman tavoitteen mukaisesti halutuin elämisen ympäristö.

KESTO – Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke >>
Hankkeen päätehtävä on laatia seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat Keski-Savon ja Ylä-Savon seuduille sekä Siilinjärvelle.

Biokaasulla liikkeelle -selvityshanke >>
Biokaasulla liikkeelle -hanke pyrkii osaltaan vauhdittamaan biokaasualan kehittymistä, joka on myös eri politiikka- ja ympäristöohjelmien tavoitelistoilla.

VahvaKS - yrittäjien talousosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen Keski-Savossa -hanke >>

Toteutusaika 11.5.2020 - 31.12.2020. Toukokuussa alkanut VahvaKS - yrittäjien talousosaamisen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen Keski-Savossa hanke pyrkii osaltaan turvaamaan alueen elinvoimaa ja työllisyyttä tukemalla yritystoimintaa Keski-Savon alueella.