Hankkeet, joissa Leppävirran kunta on mukana

Leppävirran kunnan hallinnoimat hankkeet

Maaseudun uudet asumisratkaisut -hanke 

Vesannolla ja Leppävirralla etsitään ja kokeillaan uusia maaseutuasumisen ratkaisuja kaksivuotisessa MASU-hankkeessa. Hankkeessa puretaan maallemuuton esteitä ja tunnistetaan, millä tavalla ja mistä tavoitamme maaseudun uudet asukkaat.

Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen yritysryhmähanke

Tällä yritysryhmähankkeella haetaan ratkaisuja Vokkolanmäen - Kalmalahden alueen matkailuyritysten selviytymiseksi koronakriisistä. Hankkeeseen pyydetään mukaan myös näille toimijoille tukipalveluja tuottavia yrityksiä. Hankkeen toteutusaika 1.6.2020-31.5.2021, eli hanke on päättynyt.

Aluekehitysprojektit:

NewTech – Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 

NewTech-hanke on Pohjois-Savon maakunnan sekä Pieksämäen ja Joroisten yhteinen teknologia- ja energia-alan pk-yritysten kehittämishanke, jonka toteutusaika on 1.1.2020 – 30.9.2022.

SOPIEN 2.0 Liiketoimintaa ja digitalisaatiota kehittämällä digisyrjäytymistä vastaan -hanke

Hankkeen tavoitteena on pienten sote-alan yritysten, järjestöjen ja yhdistysten liiketoiminnan kehittäminen niin, että ne kykenevät tuottamaan palveluja monituottajamallilla verkostona, jossa hyödynnetään (erilaisia yhteistyömalleja huomioiden) järjestämisvastuussa olevien kuntien / kuntayhtymien kanssa tehtävää yhteistyötä.

Pohjois-Savon Lakeland 2 -hanke

Alueen kansainvälistä matkailumarkkinointia kehitetään VisitFinland-brändin alla. Tavoitteena on luoda sitoutunut toimijaverkosto kehittämään kansainvälistä matkailua.

KESTO – Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma -hanke

Hankkeen päätehtävä on laatia seudulliset ilmasto-ohjelmat ja kuntakohtaiset ilmaston toimintasuunnitelmat Keski-Savon ja Ylä-Savon seuduille sekä Siilinjärvelle.

Biokaasulla liikkeelle -selvityshanke

Biokaasulla liikkeelle -hanke pyrkii osaltaan vauhdittamaan biokaasualan kehittymistä, joka on myös eri politiikka- ja ympäristöohjelmien tavoitelistoilla.