Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2021-2022 on 1.3.-12.3.2021. 

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eDaisy sähköisen asioinnin kautta.

Ilmoittautumiseen tästä  https://leppavirta.daisynet.fi/eDaisy

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014). Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Leppävirran kunta järjestää esiopetusta kaikille v. 2015 syntyneille lapsille. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden lapsilla on mahdollisuus vuotta aikaisemmin varhennettuun esiopetukseen. . 

Esiopetuksen syyslukukausi alkaa 16.8.2021. Syyslukukausi 16.8.2021-17.12.2021 ja kevätlukukausi 10.1.-31.5.2021. Syysloma viikolla 42, hiihtoloma viikolla 10, lisäksi vapaapäivä perjantai 27.5.2022. Esiopetuspäivät löytyy tarkemmin täältä.

Lapsen ensisijainen esiopetuspaikka on pääsääntöisesti lapsen kotia lähinnä oleva. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla lomakkeella esiopetukseen ilmoittautumisen kanssa. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään varatun hoitoajan ja perheen tulojen mukaan määräytyvä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla esiopetusilmoituslomakkeella. 

Kuljetus

Jos lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus tapahtuu samassa paikassa, vanhemmat järjestävät kuljetuksen. Leppävirralla esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen mikäli matka esiopetukseen on kotoa tai hoitopaikasta yli 3 km pitkä tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetushakemus on sähköisessä esiopetukseen ilmoittautumislomakkeessa. Koulukuljetusopas löytyy kunnan nettisivuilta Koulutoimi - Koulukuljetus kohdasta.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa lukukaudella 2021-2022. 

  1. Esikoulu Omenatarha   (kirkonkylän ja Sorsakosken alueelta ilmoittautumiset Esikoulu Omenatarhaan)
  2. Konnuslahden esikoulu (vain esiopetus koulun yhteydessä)
  3. Kurjalan esikoulu (vain esiopetus koulun yhteydessä)
  4. Päiväkoti Viitosvintiöt Oravikoski
  5. Timolan päiväkoti

Lisätietoja antaa;

Varhaiskasvatusjohtaja Tiina Puranen, puh 044 7906 036  (15.2.2021 alkaen)

 

Muuta huomioitavaa

Esiopetuksessa on käytössä myös koulun puolelta tuttu  Wilma-ohjelma vanhempien kanssa viestittelyyn. Esikoululaisten vanhemmat saavat kesällä ennen esikoulun alkamista postitse avaintunnukset ohjelmaan kirjautumista varten.

Wilma löytyy osoitteesta https://leppavirta.inschool.fi

Esiopetussuunnitelma