Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuodelle 2020 - 2021.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu eDaisy sähköisen asioinnin kautta 15.3.2020 mennessä.

Ilmoittautumiseen tästä  https://leppavirta.daisynet.fi/eDaisy

Esiopetus on muuttunut velvoittavaksi 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014). Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Leppävirran kunta järjestää esiopetusta kaikille v. 2014 syntyneille lapsille. Lisäksi pidennetyn oppivelvollisuuden lapsilla on mahdollisuus vuotta aikaisemmin varhennettuun esiopetukseen. . 

Esiopetuksen syyslukukausi alkaa 17.8.2020. Syyslukukausi 17.8.2020-18.12.2020 ja kevätlukukausi 7.1.-28.5.2021. Syysloma viikolla 42, hiihtoloma viikolla 10, lisäksi vapaapäivä perjantai 14.5.2021.

Lapsen ensisijainen esiopetuspaikka on pääsääntöisesti lapsen kotia lähinnä oleva. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla lomakkeella esiopetukseen ilmoittautumisen kanssa. Esiopetuksen lisäksi tarvittavasta varhaiskasvatuksesta peritään varatun hoitoajan ja perheen tulojen mukaan määräytyvä varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Esiopetusikäisellä lapsella on oikeus 1.8.2016 alkaen voimaan tulevan varhaiskasvatuslain mukaan vain esiopetukseen 4 tuntia esiopetuksen työpäivinä, silloin kun toinen huoltaja tai vanhempi on kotona. Ns. harkinnanvaraisin perustein voi lapsella olla oikeus varhaiskasvatukseen esiopetuksen lisäksi. Esopetusta täydentävä varhaiskasvatus haetaan samalla esiopetusilmoituslomakkeella.

Kuljetus

Jos lapsen esiopetus ja varhaiskasvatus tapahtuu samassa paikassa, vanhemmat järjestävät kuljetuksen. Leppävirralla esioppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen taikka oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen mikäli matka esiopetukseen on kotoa tai hoitopaikasta yli 3 km pitkä tai jos se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muuten muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Kuljetushakemus on sähköisessä esiopetukseen ilmoittautumislomakkeessa. Koulukuljetusopas löytyy kunnan nettisivuilta Koulutoimi - Koulukuljetus kohdasta.

Esiopetusta järjestetään seuraavissa paikoissa

  1. Esikoulu Omenatarha   (kirkonkylän alueella ilmoittautumiset Esikoulu Omenatarhaan)
  2. Konnuslahden esikoulu ( vain esiopetus koulun yhteydessä)
  3. Kurjalan esikoulu ( vain esiopetus koulun yhteydessä)
  4. Sorsakosken päiväkoti
  5. Päiväkoti Viitosvintiöt Oravikosken toimipiste
  6. Timolan päiväkoti

Lisätietoja antaa;

Sivistysjohtaja Sari Ihalainen, puh 044 7975 669

Päiväkodinjohtaja Minna Tikanmäki, puh 040 8611 452

 

Muuta huomioitavaa

Esiopetuksessa on käytössä myös koulun puolelta tuttu  Wilma-ohjelma vanhempien kanssa viestittelyyn. Esikoululaisten vanhemmat saavat kesällä ennen esikoulun alkamista postitse avaintunnukset ohjelmaan kirjautumista varten.

Wilma löytyy osoitteesta https://leppavirta.inschool.fi

Esiopetussuunnitelma