Osallistuva budjetointi: Ehdota ideaa hyvinvoinnin parantamiseksi Leppävirralla

Jätä ehdotuksesi 15.3.2024 mennessä

Kuntastrategian arvoissa avoimuus on kirjattu seuraavasti:
Kehitämme Leppävirtaa yhdessä. Kuulemme kuntalaisia ja tarjoamme monipuoliset vaikutusmahdollisuudet kunnan ja palvelujen kehittämisessä. Päätöksenteko on avointa ja julkista. Toimimme vuorovaikutteisesti ja tiedotamme toiminnastamme aktiivisesti ja oikea-aikaisesti. Olemme avoimia uusille asioille ja innovaatioille.

Päästrategian mukaan Leppävirta
• Kannustaa liikunta-, kulttuuri- ym. harrastuksiin, hyvinvointi- ja luontomatkailuun sekä terveyden edistämiseen
• On lapsiystävällinen kunta, jossa on hyvät sivistyspalvelut
• Tarjoaa hyvää elämän laatua ja turvallisuutta kaikenikäisille
• On vahva, vireä ja yhteistyökykyinen kunta
• On puhtaasti kasvava ympäristö ihmisille ja yrityksille
• Tukee kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä, kannustaa ja antaa tilaa omatoimisuudelle

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa lisätään kunnan asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia. Vuoden 2024 talousarvioon varattiin 30.000 euroa osallistavaan budjetointiin. Osallistavassa budjetoinnissa kuntalaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestävät, miten summa käytetään kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen päästrategiaa toteuttaviin hankkeisiin vuonna 2024.

Ideoinnin jälkeen kunnanhallituksen nimeämä arviointiryhmä tarkastelee saatuja ehdotuksia ja tämän jälkeen kuntalaiset valitsevat parhaat suunnitelmat äänestämällä. Äänestys toteutetaan nettiäänestyksenä.

Päätöksen toteutettavasta ideasta tai ideoista tekee kunnanhallitus arviointiryhmän esityksestä.

Vaikuta ja tuo esille ehdotuksia, joilla parannamme kuntalaisten hyvinvointia Leppävirralla!

Lähetä ehdotuksesi viimeistään 15.3.2024 mennessä tällä lomakkeella:

Ehdotuksia voi tehdä myös paperilomakkeella, joita saa kunnantalolta sekä kirjaston asiakaspalvelusta. Lomakkeiden palautus kunnantalon aulassa olevaan laatikkoon.

Lisätietoja:
Kunnansihteeri Anssi Nykänen 044 797 5533