Kuvassa Sorsakosken vanhaa ruukkimiljöötä.

Sorsakoski

Sorsakosken vapaat omakotitontit

Kunnan tarjoamat Sorsakosken vapaat omakotitontit sijoittuvat Kiertopolun, Taivalmäen sekä Kanavan läheisyyteen.

Alueen kaikki tontit ovat hinnaltaan 500 € pinta-alasta riippumatta.

Tonteille saa rakentaa yksikerroksisen asuinrakennuksen. Uudisrakentamisen tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan.

Alueella on kunnallistekniikka. Vesi- ja viemäriverkkoon on liittymisvelvollisuus. 
Tonteilla on rakentamisvelvollisuus  kolmen vuoden sisällä kauppakirjan tai vuokrasopimuksen  allekirjoittamisesta.

Tonttien sähköinen osto- ja varauslomake karttapalvelun verkkosivulta

Linkki Sorsakosken Kyläyhdistyksen sivuille

Lisätietoja:

Merja Tuomainen

Maankäyttöinsinööri

– Maankäyttö – paikkatieto – taajaman ja haja-asutuksen osoitteet – talousmetsien hoito – yksityistieasiat

Suvi Nenonen

Kaavoittaja

– Yleiskaavoitus – kaavoitus

Antti Tulila

Elinkeinoasiamies

– rahoitusneuvonta, toimitila- ja tonttiasiat, investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelu