Kuvassa Metsäkurjenpolvi.

Paukarlahden tontit

Tontit Leväntiellä ja Paalimäessä

Leväntie

Paukarlahdessa Leväntien varressa on kaksi asuinrakennustonttia rakennettavuudeltaan ja ilmansuunnaltaan edullisilla paikoilla.

Rakennuspaikat ovat kunnan vesihuoltoverkoston toiminta-alueella, edellyttäen siten liittymisen vesihuoltoverkostoon. Tontilla 2. on vesi- ja viemäriliittymät valmiina. Tontille 1. vesi- ja viemäriliittymän rakentaminen on kesken.

Rakennuspaikkojen hinta puustoineen:
– 2 tontilla hinta 15 000 € ja pinta-ala 5500 m²
– 3 tontilla hinta 12 000 € ja pinta-ala 5010 m²

Alueella on voimassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava, jossa alue on osoitettu asuinalueeksi. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 2-kerroksisen yksi- tai kaksiasuintoisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m² kuitenkin enintään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Tontit ovat ostettavissa ja vuokrattavissa.

Tonttien sähköinen osto- ja varauslomake löytyy karttapalvelun verkkosivulta

Paalimäki

Paukarlahden Paalimäessä on 5 uutta asuinrakennustonttia, joiden pinta-alat ovat noin 6000 – 7200 m². Yksi tontti on noin 9000 m².  Alueella on voimassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleis-kaava. Kaavassa alue on osoitettu erillispientalojen asuinalueeksi. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 2 -kerroksisen yksi- tai kaksiasuintoisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen lisäksi rakennus-paikalle saa rakentaa saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m² kuitenkin enintään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Alueella on vesi- ja viemäriverkko, johon on liittymisvelvollisuus.
Tontit ovat ostettavissa ja vuokrattavissa.

Tonttien sähköinen osto- ja varauslomake löytyy karttapalvelun verkkosivulta 

Lisätietoja: 

Merja Tuomainen

Maankäyttöinsinööri

– Maankäyttö – paikkatieto – taajaman ja haja-asutuksen osoitteet – talousmetsien hoito – yksityistieasiat

Suvi Nenonen

Kaavoittaja

– Yleiskaavoitus – kaavoitus

Antti Tulila

Elinkeinoasiamies

– rahoitusneuvonta, toimitila- ja tonttiasiat, investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelu