Oravikosken uudet tontit

Uudet tontit Oravikoskentien varressa           

(Tulossa myyntiin myöhemmin)

Leppävirran kunta on laatinut Oravikosken asemakaavan muutoksen kortteleissa 16 (osa) ja 19. Kaavassa on osoitettu rakennuskäyttöön viisi uutta tonttia merkinnällä AO, erillispientalojen korttelialue. Kaavassa tontit 5-9.

Kuva josta avautuu asemakaavakuva isompana.

PDF-tiedosto Oravikosken asemakaavan muutos korttelit 6(osa) ja 19

Erillispientalojen korttelialueella (AO) Oravikoskentien varressa tonttien keskimääräinen pinta-ala on 2 000 m²,
vaihdellen 1 824 m² ja 2 391 m² välillä. Kunnallistekniikan osalta alueelle on rakennettu paineviemäri ja vesijohto.

Kaava-alueen tontit lohkotaan valmiiksi. 

Alueen tonttien neliöhinnaksi kunnanhallitus esittää 3,90 € /m².
(Kunnanhallitus 2/2020, Pöytäkirja 27.1.2020 & 21)

Kuva, jossa uusien tonttien sijaintii näkyy kartalla

  
Tonttien vuokraaminen 50 vuoden vuokrasopimuksella on mahdollista. Tonteista peritään tällöin vuotuista vuokraa seitsemän prosenttia (7 %) kyseisen tontin luovutushinnasta.
Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Maksettu vuokra ei vähennä lunastushintaa. Vuokratontti on mahdollista ostaa omaksi rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen.

Katso tonttikohtaiset tiedot alla olevasta kuvasta aukeavasta pdf-tiedostosta (6 sivua)

PDF-tiedosto Oravikosken tonteista

Lisätiedot:

Merja Tuomainen

Maankäyttöinsinööri

– Maankäyttö – paikkatieto – taajaman ja haja-asutuksen osoitteet – talousmetsien hoito – yksityistieasiat

Suvi Nenonen

Kaavoittaja

– Yleiskaavoitus – kaavoitus

Antti Tulila

Elinkeinoasiamies

– rahoitusneuvonta, toimitila- ja tonttiasiat, investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelu