Kirkonseutu

Kauppilanmäen asuntoalue

Kauppilanmäen uusimmat asuntoalueet sijoittuvat kävelymatkan päähän keskustan palveluista. Kauppilanmäen länsirinteellä oleva asuntoalue sijaitsee Lännentien varressa. Kauppilanmäen asuntoalue kokonaisuudessaan rajautuu Heinävedentiehen, Oksmannintiehen ja Ruutanalammen puistoon. Kauppilanmäeltä on hyvät liikenneyhteydet taajamaan ja kouluille. Myös Leppävirran keskustan keskeinen pääulkoiluverkko sivuaa aluetta.

Kauppilanmäen uuden asuntoalueen lisäksi myös Ruutanalammen alueella on vapaita tontteja mm. Itäkalliontiellä ja Sahurinkujalla.

Kauppilanmäki:

Tonttien varaukset tehdään erilliselle varauslomakkeelle, joka löytyy karttapalvelusta alla olevista linkeistä.

Uitukanharjun ja Paajalanmäen asuntoalue

Kaava-alue sijaitsee Heinävedentien ja Paajalanmäentien pohjoispuolella. Asemakaavamuutoksella ja -laajennuksella muodostuu erillispientalojen ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueet sekä niihin liittyvät katu- ja virkistysalueet.

Tärkeänä tavoitteena on ollut asuintonttitarjonnan lisäämisen ohella keskustaajaman pohjoispuolen alueiden virkistyskäyttömahdollisuuksien ja luontoarvojen säilyttäminen.

Paajalanmäki:

Tonttien osto / varaukset tehdään erilliselle varauslomakkeelle, joka löytyy karttapalvelusta alla olevasta linkeistä:

 Virranrannan asuntoalue     

Virranrannan asuntoalue sijoittuu rannan välittömään läheisyyteen, Konnuksentien itäpuolelle.

Tonttien ostot/varaukset tehdään erilliselle varauslomakkeelle, joka löytyy karttapalvelusta alla olevasta linkistä:

Virranranta

Kuva Virranrannan alueesta Konnuksentien itäpuolella.
Kuva Virranrannan alueelta

Nikkilänmäen kaunis perinnemaisema

Valtatie 5:n suuntaisesti kulkeva muutaman kilometrin mittainen museotie esittelee perinteikästä Nikkilänmäen maalaismaisemaa, jonka varrelle myytävänä oleva rakennuspaikkakin sijoittuu.

Tila on yleiskaavassa erillispientalojen aluetta (AO) ja pinta-ala on 2815 m². Rakennusoikeutta tontilla on 369 km².

Yhdelle rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen.

Tilalla on Savon Voiman sähköliittymä.

Arvioidut liittymäkustannukset (nämä tiedot voi muuttua):

Myyntihinta tilalla on 5 630 €

Nikkilänmäki, tontin sähköinen osto- ja varauslomake löytyy karttapalvelun verkkosivuilta

Särkiniemi, maisematontti

Rauvastenlahdentien varrella, rannan läheisyydessä on jäljellä yksi omakotitontti. Tontti on kolmen tontin korttelissa itäisin. Tontin koko on noin 0,5 ha ja hinta 1 €/m².

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden tai kahden perheen asuinrakennuksen, talousrakennuksen ja saunan. Rakennusten kerrosala saa olla enintään 250 m². Uudisrakentamisen tulee sopeutua olemassa olevaan rakennuskantaan.

Rakennuspaikat ovat kunnan vesijohdon toiminta-alueella edellyttäen siten liittymisen vesijohtoverkostoon. Viemäriverkostoon liittyminen on mahdollista. Tontille on rakennettava lisäksi kiinteistökohtainen pumppaamo (paineviemäri). Kiinteistön paineviemärin rakentaminen on rakentajan omalla kustannuksella.

Tontin sähköinen osto- ja varauslomake löytyy karttapalvelun verkkosivulta

Lisätietoja:

Merja Tuomainen

Maankäyttöinsinööri

– Maankäyttö – paikkatieto – taajaman ja haja-asutuksen osoitteet – talousmetsien hoito – yksityistieasiat

Suvi Nenonen

Kaavoittaja

– Yleiskaavoitus – kaavoitus

Antti Tulila

Elinkeinoasiamies

– rahoitusneuvonta, toimitila- ja tonttiasiat, investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelu