Arkistotoimi vastaa kunnan asiakirjahallinnosta sekä arkistoinnista. Sen tehtävänä on varmistaa päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen niiden koko elinkaaren ajan. Arkistotoimi vastaa tiedonohjaussuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, asiakirjojen arkistoinnista sekä tarpeettoman aineiston hävittämisestä. Se huolehtii myös asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta tekemällä tiedonhakuja, asiakirjahakuja ja antamalla arkistoiduista asiakirjoista kopioita.

Keskusarkisto

Kunnantalolla sijaitsee keskusarkisto, joka toimii päätearkistona eri toimialojen pysyvästi tai vähintään kymmenen vuotta säilytettävälle aineistolle. Keskusarkistossa säilytetään mm. valtuuston, kunnanhallituksen ja eri lautakuntien pöytäkirjoja, lakkautettujen koulujen aineistoa, rakennuslupia sekä palkka-asiakirjoja. Keskusarkiston julkiset asiakirjat ovat kaikkien käytettävissä.  Aineistoa ei lainata kunnantalon ulkopuolelle mutta siihen voi tutustua virka-aikana kunnantalolla ja tarvittaessa aineistoa voidaan kopioida tai skannata.

Salassa pidettäviin asiakirjoihin, henkilötietorekistereihin ja luetteloimattomiin asiakirja-aineistoihin liittyy käyttörajoituksia. Salaisten asiakirjojen käyttö- tai tutkimuslupa voidaan myöntää tieteellistä tutkimusta tai muuta hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Arkistotoimesta vastaa arkistonhoitaja Marjo-Riikka Salo puh. 044 797 5679, (017) 570 9243
Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi