Leppävirran vuoden 2021 kulttuurin, liikunnan, vapaaehtoistyön ja kunnia-ammattilaisen palkinnot

07.06.2021 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää vuosittain seuraavat palkinnot:
Kulttuurin ja taiteen palkinto
Liikunnan ja urheilun palkinto
Vapaaehtoistyön palkinto
Kunnia-ammattilaisen palkinto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan myöntämän palkinnon saaja voi olla teko tai toimija (henkilö, työryhmä, organisaatio), kunnia-ammattilaisessa vain henkilö. Palkintosumma on 500 €. Myönnetyn palkinnon perustelu voi olla joko ajankohtainen merkittävä saavutus tai pitkäjänteisestä toiminnasta palkitseminen. Kuntalaiset voivat ehdottaa palkinnon saajia vuosittain, ehdotusaikaa on tammi-helmikuu. Lautakunta tekee päätökset palkinnoista kevään kokouksissaan. Kaikki palkinnot jaetaan ja julkistetaan 4.6. Leppävirta-päivän kotiseutujuhlassa. Vuoden 2021 palkinnot saavat:

Kulttuurin ja taiteen palkinto 2021: Matti Hämäläinen
Herkkyys on voima musiikin tulkinnassa. Matti Hämäläisen laulu välittää ihmisille lohtua, kiitosta ja iloa. Esiintymispaikoista oma kotikirkko Leppävirralla on läheisin. Lauluissa täytyy olla sanomaa sekä tulkitsijalle että kuulijalle. Kotalahtelainen Matti Hämäläinen on ikänsä laulanut, ensin koulun kuorossa ja tiernapoikana, aikuisena mieskuorossa ja seurakunnan kuoroissa. Maanviljelijän työssä kuorolauluharjoitukset olivat hankalia järjestää, ja yksinlaulu valikoitui harrastukseksi. Matti Hämäläinen kiittelee monia matkan varrelle sattuneita opastajia: kansalaisopiston yksinlaulukursseja, Leppävirran seurakunnan kanttoreiden kanssa tehtyä yhteistyötä ja Jorma Hynnistä, jonka ohjaus rohkaisi jatkamaan. Rehtori Hannu Rapian 100-vuotismuistorahaston stipendi, joka myönnettiin 2017, antoi intoa ja rohkaisua ja tuki yksinlaulun harjoittelua. Erityisesti veteraanijärjestöjen esiintymistilaisuuksiin ja veteraanien muistotilaisuuksiin Matti Hämäläinen on pitänyt kunnia-asianaan osallistua. Matti Hämäläinen esiintyy Kotikunta soi -konsertissa Leppävirran kirkossa 4.6. klo 18.

Matti Hämäläisen haastattelu.

Liikunnan ja urheilun palkinto 2021: Leppävirran Kiekko LeKi-75
LeKi-75 on profiloitunut kasvattajaseurana. Aktiivinen vapaaehtoisjoukko pitää tässäkin yhdistyksessä yllä monipuolista harrastustoimintaa eri-ikäisille joukkueille. Hyvä yhteistyö muiden seurojen ja lajien kanssa on viime vuosina lisännyt esim. Sporttisirkuksen ja nyttemmin Sporttis-Akatemian kautta laadukasta, osaavaa ja maksutonta harrastustoimintaa lapsille. LeKi-75 on myös viime vuosina järjestänyt matalan kynnyksen kiekkotoimintaa.
Kasvattajaseurana LeKi-75 haluaa antaa pelaajille mahdollisuudet kehittyä lajin korkeimmalle huipulle saakka. LeKi-75 saa harrastajia laajalta alueelta: harjoituksissa käydään koko Keski-Savon alueelta. Yhteistyö Juniori-Kalpan kanssa painottuu nuoriin ikäluokkiin, koulutusta erityisesti valmentajille saadaan sitä kautta. Seuran toiminnan ykkösasia on pelaaja ja hänen harrastamisensa ja kehittymisensä mahdollistaminen. Lisätietoja: https://www.leki-75.fi/

LeKin puheenjohtaja Marko Heinosen haastattelu.

Vapaaehtoistyön palkinto 2021: Matti Pitkänen
Matti Pitkäsellä vapaaehtoistyö ja muiden auttamisen periaate on lähtöisin kotoa. Sorsakoskentien varressa olleessa lapsuudenkodissa totuttiin auttamaan muita. Monipuolinen talkootyö alkoi urheiluharrastuksen myötä. Työuransa aikana Matti Pitkänen vei voimalaitoksia maailmalle. Näkökulmaa tuli myös siitä, millaista on olla eri kulttuurissa kieltä osaamattomana. Oma kokemus kannusti osallistumaan myös tänne muuttaneiden kotouttamistyöhön eli KOTO-toimintaan. Nyt eläköidyttyään Matti Pitkäsen kiireet liittyvät esimerkiksi Lions Clubiin, lukupappailuun Leppäkertun koululla, Kirkonkylän asukasyhdistykseen ja SPR:n paikallisyhdistykseen. Hän toimii myös saattohoidon vapaaehtoisena tukihenkilönä.

Matti Pitkäsen haastattelu.

Kunnia-ammattilainen 2021: Toivo Tuomainen
Aili ja Väinö Tuomainen tulivat Tuppurinmäkeen kauppiaiksi v. 1954. Vuonna 1955 heille syntyi poika Toivo ja v. 1960 tyrär Tuija. Väinö kuoli v. 1974 ja kaupan pitoa jatkoivat Aili ja Toivo ja myös Tuija osallistui kaupan käyntiin. Toivo kävi armeijan ja kauppakoulun ja aloitti kauppiaan uransa v. 1976. Silloin oli 10 kilometrin säteellä kauppoja kymmenkunta ja kauppa-autoja ajoi 3 kpl. Toivo oli osakkaana Ritoniemen lomakylässä Vehmersalmella, jossa hän tapasi tulevan vaimonsa Anin, joka oli ravintolassa ravintolanhoitajana. V. 1980 he avioituivat ja heille syntyi kolme tytärtä vuosina 1981, 1983 ja 1986. Ani ja Toivo ovat pitäneet kauppaa yhdessä 40 vuoden ajan.1990 luku toi muutoksia kaupankäyntiin. Moni kyläkauppias lopetti toimintansa, joko ikääntymisen, kannattamattomuuden tai maaseudun rakenteen muuttumisen myötä. Suuret muutokset alkoivat 2000 luvulla, kun marketit ja verkkokaupat tulivat kyläkaupoille kilpailijoiksi. Toivon toiminta-ajatuksena on aina ollut saatavuus, hyvä palvelu ja toiminnan pitkäjänteisyys, tavaroiden kotiinkuljetus on ollut tärkeä osa liiketoimintaa, monipuolinen kyläkauppa tai sekatavarakauppa, mitä ei ole sitä tilataan. Kyläkauppiaana toimiminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja monipuolisuutta.

Tuholaistorjunta työ tuli Toivon kuvioihin 80-luvulla, hänen setänsä Eetun myötä. v. 1989 Toivo aloitti tuholaistorjuntatyöt omalla toiminimellä Desinfektori Toivo E. Tuomainen. Torjuntapaikkoja on ollut vuosien mittaan satoja, yksityisiä talouksia ja erilaisia liiketiloja ja julkisia tiloja. Paikkakuntia on ollut kymmeniä. 90-luvulla yleisiä tuholaisia olivat russakat ja sokeritoukat, tänä päivänä on edelleen sokeritoukkia, muurahaisia, hiiriä ja rottia, kuten myös lutikoita.

Kaupankäynti on muuttunut paljon kauppiaan alkuajoista. Maaseudun asukasrakenne on erilainen. Ihmiset ostavat paljon tavaroita verkon kautta ja suurista valikoimista. Nykyisin erityisesti alueen asukkaiden ja kesäasukkaiden remontit työllistävät. Heille toimitetaan esimerkiksi rautakauppatavarat tontille tarpeen mukaan. Läheltä saatavat elintarvikkeet ovat tärkeitä kaikille asukkaille. Kyläkauppojen tulevaisuus ympärivuotisina kauppoina näyttää Tuomaisen mielestä haasteelliselta. Kesäkauppa on vielä vilkasta mutta monella paikkakunnalla ympärivuotinen kauppatoiminta tulee todennäköisesti päättymään. Asukkaiden ja kesäasukkaiden palvelu kotitontille saakka pitää kauppiaan kiireisenä. Monipuolisuus on avaintekijä kyläkaupan elinvoimaisuudessa: Tuppurinmäen kyläkaupan valikoima perustuu sekä palvelujen että tuotteiden kohdalla periaatteeseen: mitä ei ole, se tilataan.

Toivo Tuomaisen haastattelu.

Lisätietoja: https://leppavirta.fi/palkinnot