Valtionavustus lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen: 42 350 € Leppävirralle

08.03.2021 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Leppävirran kunnalle on myönnetty 42 350 € avustus lähivirkistysalueiden ja viheralueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen. Hankkeella kehitettävät kohteet ovat

Kirkonkylän kohteet:
- Vokkolan laavu ja sen ympäristön esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen
- Laakunlammen ympäristön valaistuksen parantaminen, Laakunlammen puulajipuiston kehittäminen
- Kalmalahden rantareitin varsi Unnukasta uimarantaan saakka: valaistuksen uusiminen
Timolan kylän kohde:
- Timolan koulun lähiliikunta-alue.
Avustus on enintään 50% hankkeen rahoituksesta. Kunnan omarahoitusosuutta on varattu teknisten ja ympäristöpalvelujen investointibudjettiin. Kaikki kehittämishankkeen kohteet omistaa Leppävirran kunta. Kuntalaiset osallistuivat kohteiden valitsemiseen viime syksynä sosiaalisessa mediassa ja kyselyllä. Timolan lähiliikuntapaikan valmistelussa on kuultu erityisesti koulun lapsia. Kyläläiset ovat äänestäneet eri ratkaisuista, jotka on suunniteltu lasten ideoiden pohjalta.  

Lisätietoja:

   Ann-Mari Karvinen
   kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja
   ann-mari.karvinen@leppavirta.fi
   044 797 5676