Talouspalvelut ja palkanlaskenta Sarastia Oy:lle

23.10.2020 klo 08:55 | Jaa Facebookiin

Vaiheittainen muutos valmis vuonna 2022

Tiedote 22.10.2020 Sarastia Oy

Leppävirran kunnanhallitus päätti 19.10.2020 kokouksessaan ulkoistaa taloushallinnon palvelut Sarastia Oy:lle. Yritykselle siirtyy myös nykyisin Monetra Pohjois-Savo Oy:n hoitama palkanlaskentapalvelu.

Ratkaisu tuo käyttöön nykyistä modernimman ohjelmistoalustan ja mahdollistaa myös eri toimialojen kehittämistoimia tulevaisuudessa. Kun sote–ratkaisu aikoinaan toteutuu, kunnalle tukipalveluista aiheutuvat kustannukset pienenevät palveluvolyymin mukana, omana työnä tämä ei olisi ollut samassa suhteessa mahdollista toteuttaa.

Kuntalaisille ja kunnan yhteistyökumppaneille muutos ei näy alkuun mitenkään. Tulevaisuudessa nyt käyttöön saatavat nykyaikaisemmat ohjelmistoratkaisut mahdollistavat kunnassa uudenlaisia palvelutapoja kuten sähköisten asiointiratkaisujen nykyistä laajemman käytön.

Muutokset tapahtuvat vaiheittain 1.5.2021 alkaen

Taloushallinnon toiminnan muutokset toteutetaan vuoden 2022 alkuun mennessä.

- Teimme asiasta selvityksen, jonka pohjalta ratkaisua valmisteltiin. Kävi ilmi, että vaikka taloushallintomme juuri tässä hetkessä toimii, on se pitkällä tähtäimellä hieman liian haavoittuva ja staattinen. Halusimme varautua myös tuleviin haasteisiin ja siksi päädyimme hyödyntämään osaavia kumppaneita, kertoo kunnanjohtaja Matti Raatikainen.

- On mukavaa päästä aloittamaan yhteistyö Leppävirralla. Pystymme helppokäyttöisen ja nykyaikaisen S365-järjestelmämme avulla vastaamaan kunnan haasteisiin paitsi nyt, myös tulevaisuudessa. Palvelu on hyvin käyttäjäystävällinen ja se laajenee myöhemmin tarpeen mukaan sujuvasti käytettäväksi muissakin kunnan palveluissa, kertoo Sarastian aluejohtaja Päivi Länsikari.

Kunnan nykyinen taloushallinnon henkilöstö (4 hlöä) siirtyy liikkeenluovutuksen periaattein Sarastia Oy:n palvelukseen tai voidaan heidän suostumuksellaan siirtää kunnan muihin avoimeksi tuleviin työtehtäviin.

Ulkoistussopimusten kesto on viisi vuotta.

Lisätiedot:
Leppävirran kunta
kunnansihteeri Anssi Nykänen p. 044 797 5533
talousjohtaja Sirpa Voutilainen p. 044 790 6077
Sarastia Oy
aluejohtaja Päivi Länsikari p. 040 127 9611

Taustaa
Kesällä 2019 tehdyn kunnan talous- ja ICT –palveluiden selvityksen pääasiallinen lopputulos oli, että nykyinen sekä taloushallinto, että ICT on tuotettu erittäin vähillä kustannuksilla. Molempiin sisältyy kuitenkin suuri jatkuvuus- ja haavoittuvuusriski. Aikaa ei käytännössä riitä kehittämiseen (erityisesti ICT).

Tällä hetkellä kunnan palkkalaskenta on ulkoistettu, muu taloushallinto on omana työnä. ICT perustuu ohjelmistojen osalta ostopalveluihin, mutta palvelutuottajia on useita ja oma henkilöstö tuottaa lähitukipalvelut.

Kunnanhallitus päätti kesäkuussa 2020 jatkaa kevään aikana useamman palvelutarjoajan kanssa tehtyä valmistelutyötä niin, että vertaillaan omana työnä jatkamista ja ulkoistusta ICT:n osalta Kuntien Tiera Oy:lle ja taloushallinnon osalta Sarastia Oy:lle. Hankintaa ei kilpailuteta, koska kyse on nk. In-house –yhtiöistä (osakeyhtiö, jonka omistajia ovat kunnat itse).

Ulkoistusvaihtoehdossa talouden ja ICT:n työprosessit muuttuvat ainakin pitemmällä aikavälillä ja todennäköisesti tulee ohjelmistovaihdoksia. Myös palvelujen kehittämistä tavoitellaan. Näillä on vaikutuksia myös kunnan muiden toimialojen talous- ja ICT:hen liittyviä tehtäviä suorittavien henkilöiden työprosesseihin. Erityisesti koko henkilöstöä koskee ICT –tukitehtävien uudenlainen toimintatapa. Edellä sanottu asettaa esim. kouluttautumis- ja perehtymistarpeita. Se luo myös palvelujen kehittämismahdollisuuksia.

Julkaisija: Yleishallinto / Seija Heiskanen