Valtuustoseminaarin teemana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

24.09.2020 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

TIEDOTE 24.9.2020

 

Valtuustoseminaarin teemana hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Valtuutetut, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen parissa työskentelevät ja maakunnan hyvinvointikoordinaattorit kokoontuivat valtuustoseminaariin Leppäkertun kouluun pohtimaan keinoja leppävirtalaisten paremman hyvinvoinnin tueksi. Kuntalaisten hyvinvointi nostettiin jo valtuustokauden alussa vahvasti osaksi kunnan päästrategiaa. Talouden haasteellisesta tasapainottamisen huolimatta kunnassa on tehty hyvinvoinnin edistämiseksi paljon: Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa alkukesästä. Leppävirran koko valtuustokautta koskevaa hyvinvointikertomusta ja –suunnitelmaa käsitellään valtuustossa ensi maanantaina. Kuntaliiton Kunta hyvinvoinnin edistäjänä –verkostoprojektissa mukana oleminen on tukenut valmistelutyötä. Tänä vuonna Leppävirta pääsi myös ainoana pohjoissavolaisena kuntana mukaan tavoittelemaan UNICEFIn lapsiystävällinen kunta –tunnustusta. Lisäksi Leppävirra kunta sai kesäkuussa Suomen nuorisovaltuustojen liiton nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin.

Arjen toimenpiteitä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehdään kaikilla toimialoilla jatkuvasti: Kunta esimerkiksi tarjoaa tiloja, avustuksia ja vaikuttamisväyliä yhteisöllisyyden edistämiseen. Leppävirralla on myös monipuoliset liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut. Tämän syksyn yhtenä tavoitteena on lisätä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn näkyvyyttä viestintää edelleen kehittämällä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle valmistellaan parhaillaan omaa tavoitelomaketta talousarvioon ja  teema saa piakkoin oman osionsa kunnan verkkosivuille.

Ohjelma:
Seminaarin avaus

-          Valtuuston puheenjohtaja Pekka Nykänen

-          Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi

Työpajat 

1.      Hyte-kertomus

2.      Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työ Leppävirralla ja Pohjois-Savossa

3.      Ehkäisevä päihdetyö ja mielenterveys

4.      UNICEFin Lapsiystävällinen kunta –malli

Loppukeskustelu