Keski-Savon ympäristötoimen tiedote asukkaille

15.03.2023 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Leppävirran kirkonkylällä on havaittu rottia. Havainnot ovat painottuneet alueelle Pappilanpelto, Majurinpelto ja Karlvik.

Kiinteistöjen omistajia on ohjeistettu yhteydenottojen yhteydessä ja osin myös havaintoalueille jaettavilla tiedotteilla. Rottien torjunnasta on vastuussa aina kiinteistön omistaja.

Pyydämme alueen asukkaita huomioimaan tavallistakin tarkemmin Keski-Savon ympäristötoimen alla olevat ohjeet pieneläinten ruokkimisesta ja jätteiden käsittelystä.

Suosittelemme kiinteistön omistajia tai haltijoita varmistamaan, että tuhoeläimillä ei ole saatavilla ravintoa ja suojaa. Lintujen ruokinta tulee järjestää siten, ettei ravintoa päädy rottien saataville. Lintuja ei saa ruokkia suoraan maahan, vaan esimerkiksi lintulaudalla, ja maahan pudonneet jyvät on siivottava maasta säännöllisesti. Sulan maan aikana lintuja ei tarvitse ruokkia, sillä ne löytävät ravintonsa luonnosta. Puistoissa ja muilla yleisillä alueilla taajamassa on lintujen ruokkiminen kielletty.

Biojätteen kompostoinnissa on käytettävä tarkoitukseen sopivaa tiivistä jyrsijäsuojattua kompostoria. Lehtikompostoriin ei saa laittaa biojätettä.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää kiinteistön jätehuoltoon. Jätehuolto on järjestettävä siten, että eläimet eivät pääse jäteastiaan. Jäteastioiden tulee olla aina suljettuja ja ehjiä. Jäteastian pohjakin kannattaa tarkastaa, sillä rotat voivat jyrsiä pohjaan reiän ja päästä sitä kautta huomaamattomasti ravinnon hakuun.

Lisätietoa:
Keski-Savon ympäristötoimi / terveystarkastajat
terveysvalvonta@leppavirta.fi