Kestäviä energiaratkaisuja etsimässä -seminaarissa keskitytään tulevaisuuden energiantuotantomahdollisuuksiin

17.02.2023 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Vihreän siirtymän edelläkävijänä Leppävirta panostaa strategiansa mukaisesti ilmastoystävällisiin ratkaisuihin ja yhteistyöverkostoihin, sekä mahdollistaa puhtaan tulevaisuuden kehittämisen alueellaan. Leppävirran Vesileppis Areenalla 17.2. järjestettävässä seminaarissa kuullaan monta mielenkiintoista puheenvuoroa vihreästä siirtymästä ja alueen mahdollisuuksista puhtaan energian tuottamiseen.   

Seminaarin puhujina ovat MEP Elsi Katainen, Wega Group Oy:n operatiivinen johtaja ja osakas Toni Hemminki, Gebwell Oy:n Janne Rahunen, Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Joni Lehto, Savon Voima Oyj:n toimitusjohtaja Arto Sutinen. Seminaarin päätteeksi pääsemme seuraamaan paneelia, jonka juontaa Soisalon Seudun päätoimittaja Antti Aho.

Leppävirtalaisen Gebwell Oy:n toimitusjohtaja Janne Rahunen luottaa alueen yhteistyöhön ja ympäristötietoisuuteen.

”Maailmaa ei muuteta yksin, eikä puheilla. Puhtaampi tulevaisuus syntyy teoilla, jotka tehdään yhdessä. Energia-ala on murroksessa ja ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia ympäristön hyvinvoinnista ja siitä, miten omalla panoksellaan voi vaikuttaa parempaan huomiseen. Rakennamme täällä Leppävirralla puhtaita ja älykkäitä lämmitys- ja jäähdytysratkaisuja kiinteistöille. Vaikka päämarkkina-alueemme on tällä hetkellä Suomi, kasvaa vientimme vauhdilla”, Rahunen kertoo.

Tuulivoimasta puheenvuoron pitävä Metsähallituksen Joni Lehto avaa Metsähallituksen tavoitteita vihreän siirtymän osalta.

”Metsähallitus pyrkii osaltaan edistämään vihreää siirtymää mm. kasvattamalla merkittävästi ja järkevästi uusiutuvaa energiaa valtion maa- ja merialueilla. Tämän lisäksi Metsähallitus on avoin yhteistyölle esimerkiksi vihreän vedyn ja p2x-menetelmää käyttävien toimijoiden kanssa, ja näin osaltaan edistämässä myös vihreän vedyn jalkautumista Suomeen”, Lehto kertoo.

Seminaaripäivän aamuna Leppävirralla järjestetään aiheeseen liittyvä Biokaasu pelloilta -hankkeen tilaisuus, jonka yhteydessä Wega Group Oy ja alueen viljelijöiden perustama

Vienvi Oy solmivat aiesopimuksen. Sopimus koskee Riikinnevalle suunnitteilla olevan biokaasulaitoksen maatalousperäisten raaka-aineiden toimittamista.  

”Aiesopimus on tulos hyvästä yhteistyöstä viljelijöiden, Leppävirran kunnan ja Wega Groupin välillä. Sopimukseen kirjattiin tavoitteellinen nurmiraaka-aineen määrä 40 000 tonnia vuodessa ja tavoitteellinen lantaraaka-aineen määrä 5 000 tonnia vuodessa, joten näillä syötemäärillä Riikinnevan laitoksesta tulisi Suomen suurin nurmiraaka-ainetta hyödyntävä biokaasulaitos”, Wega Groupin operatiivinen johtaja ja osakas Toni Hemminki toteaa.

Lisätiedot:

Matti Raatikainen
kunnanjohtaja
044 7906 082
matti.raatikainen@leppavirta.fi