Yhteisöllinen yläkoulu -hanke sai tukea 55 000 €

16.12.2022 klo 00:00 | Jaa Facebookiin

Leppävirran Nuorten palvelut haki ja sai valtion rahoitusta Yhteisöllinen yläkoulu -hankkeeseen.  Hankkeen tavoitteena on kiinnittää nuorisotyö entistä vahvempana toimijana osaksi koulun kasvattajayhteisöä, mikä mahdollistaa nuorten hyvinvoinnin tukemisen niin ryhmien kuin yksilöiden tasolla. Hanke tähtää nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseen hyödyntäen koulun arjessa uudenlaista menetelmäosaamista. Koulunuorisotyöntekijä rekrytoidaan kehittämään yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevia toimintamalleja Kivelän kouluun. Koulunuorisotyöntekijä toimii koulun kasvattajayhteisössä nuorten palvelujen edustajana. Näin luodaan tiivis yhteistyö koulun arjesta nuorten vapaa-aikaan.

Koululla olevalla nuorisotyöntekijällä on aikaa kuunnella ja kohdata. Nuorisotyöntekijä tukee nuorten kasvua ja kehitystä kiireettömillä yksilö- ja ryhmäkohtaamisilla. Koulunuorisotyö tukee nuoren opiskelua sekä vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sosiaalista toimintakykyä nuorten moninaisuus huomioiden. Nuorisotyön vahvuus on menetelmäosaaminen, toiminnallisuus, ryhmäyttäminen ja ryhmäosaaminen. Uuden opetussuunnitelman ja nuorisolain väliltä löytyy paljon yhtäläisyyksiä tavoitteiden ja teemojen osalta, mikä osaltaan mahdollistaa yhteistyön syventämisen ja monipuolistamisen.

Lisätietoja:
Inka Luostarinen
nuoriso- ja hyvinvointikoordinaattori
inka.luostarinen@leppavirta.fi
044 790 6092