Varhaiskasvatus

Leppävirralla tarjotaan varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille neljässä päiväkodissa.

  • Kirkonkylän päiväkodissa Leppävirran kirkonkylällä

  • Päiväkoti Viitosvintiöissä Oravikoskella 

  • Sorsakosken päiväkodissa

  • Timolan päiväkodissa.

Päiväkodeissa toimii myös esiopetusryhmät, joissa esioppilailla on mahdollisuus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Vuorohoitoa tarjotaan Kirkonkylän päiväkodissa yhdessä vuorohoitoryhmässä.

Perhepäivähoitokoteja on kirkonkylällä, Sorsakosken ja Konnuslahden kylien alueella.

Esiopetusta tarjotaan lisäksi erillisessä esiopetusryhmässä Esikoulu Omenatarhassa kirkonkylällä. Esikoulu Omenatarhassa on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. 

Konnuslahdessa ja Kurjalassa esiopetus järjestetään koulun perusopetuksen yhteydessä. 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi on käytössä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluraha. Lisätietoa yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilla.

Varhaiskasvatuksen palvelunohjaus

Varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa yhteys alueen päiväkodin päiväkodinjohtajaan.

Kirkonkylän päiväkoti Anne Vepsäläinen 044 7906 066 annekirsi.vepsalainen@leppavirta.fi
Pk Viitosvintiöt Oravikoski/Paukarlahti Minna Tikanmäki 040 8611 452 minna.tikanmaki@leppavirta.fi
Sorsakosken päiväkoti Saara Nuutinen 044 7906 010 saara.nuutinen@leppavirta.fi
Timolan päiväkoti Saara Nuutinen 044 7906 010 saara.nuutinen@leppavirta.fi
Perhepäivähoito  Minna Tikanmäki 040 8611 452 minna.tikanmaki@leppavirta.fi

 

Leppävirran kunta kuuluu 5- vuotiaiden lasten osalta maksuttomuuskokeiluun, jossa varhaiskasvatuksesta ei peritä maksua 20 viikkotunnin osalta.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Leppävirran kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma on vahvistettu koululautakunnan kokouksessa 29.8.2019.

 

VARDA - varhaiskasvatuksen tietovaranto käyttöön 6.2.2019

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevissa lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Leppävirran kunnan varhaiskasvatuksessa tietojen siirtäminen Vardaan tapahtui huhtikuun aikana 2019.

Tiedote