Varhaiskasvatus

Leppävirralla tarjotaan varhaiskasvatusta 1-6 vuotiaille lapsille neljässä päiväkodissa Kirkonkylän, Sorsakosken ja Timolan päiväkodeissa sekä Päiväkoti Viitosvintiöissä Oravikoskella.

Päiväkodeissa toimii myös esiopetustyhmät, joissa esioppilailla on mahdollisuus esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen. Vuorohoitoa on tarjolla Kirkonkylän päiväkodin vuorohoitoryhmässä.

Perhepäivähoitokoteja on kirkonkylällä, Sorsakosken ja Konnuslahden kylien alueella.

Esiopetusta tarjotaan lisäksi erillisessä esiopetusryhmässä Leppäkertun esiopetuksessa kirkonkylällä, ryhmässä on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. 

Kurjalassa esiopetus järjestetään koulun perusopetuksen yhteydessä. 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen lisäksi on käytössä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluraha. Lisätietoa yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilla.

Varhaiskasvatuksen palvelunohjaus

Varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa yhteys alueen päiväkodin päiväkodinjohtajaan.

Kirkonkylän päiväkoti Anne Vepsäläinen 044 7906 066 annekirsi.vepsalainen@leppavirta.fi
Pk Viitosvintiöt Oravikoski/Paukarlahti Minna Tikanmäki 040 8611 452 minna.tikanmaki@leppavirta.fi
Sorsakosken päiväkoti Saara Nuutinen 044 7906 010 saara.nuutinen@leppavirta.fi
Timolan päiväkoti Saara Nuutinen 044 7906 010 saara.nuutinen@leppavirta.fi
Perhepäivähoito  Minna Tikanmäki 040 8611 452 minna.tikanmaki@leppavirta.fi

 

Varhaiskasvatussuunnitelma 2019

Leppävirran kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma on vahvistettu koululautakunnan kokouksessa 29.8.2019.

 

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely 2019

Varhaiskasvatuksessa toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn löytyy täältä perustietoraportilta

 

VARDA - varhaiskasvatuksen tietovaranto

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevissa lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Tiedote

 

Mitä tehdä jos et ole tyytyväinen toimintaan.

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensijaisesti yhteydessä henkilökuntaan, tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön johtajaan tai varhaiskasvatusjohtajaan.

Jos asiat eivät näiden tahojen kanssa keskustellen selviä, tulee muistutus tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle. Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita muun muassa varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa varhaiskasvatuksen palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden oikeusturvakeinojen käytössä.

Leppävirran kunnan sosiaaliasiamies on Antero Nissinen 044 718 3308. Puhelinaika on ma-to 9.30 - 11.30. Puhelimitse on mahdollista sopia henkilökohtainen tapaamisaika.

Muistutus