Vikailmoitukset päivystyspuhelimeen
044 790 6035 (24 h)

Asiakkaita pyydetään ilmoittamaan päivystäjälle havaitsemistaan mahdollisista vuoto- ja häiriötilanteista pikaisesti. Tämä edesauttaa häiriön arviointia ja mahdollistaa korjaus- ja huoltotöiden aloittamisen aikaisessa vaiheessa ja minimoi mahdolliset jakeluun tai muuhun toimintaan liittyvät häiriötekijät.