Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta.
Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.
 
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
 
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet (Hallintosääntö 1.1.2018).

Viestintäohje
Viestintäohje sisältää Leppävirran kunnan yleiset viestinnän periaatteet. Ohje sitoo kaikkea kunnan viestintää.
Viestintäohjeen tuella viestimme hallitusti, moniäänisesti ja monikanavaisesti. Viestinnän eri osa-alueiden käytännön ohjeita henkilöstölle on julkaistu kunnan intranet –sivustolla.

Leppävirran kunnan viestintäohje 2019 (kh 2.12.2019 § 2019) tästä.

Graafinen ohje ja logo tästä
Kuntatunnus on hyväksytty kunnanhallituksessa 21.1.2019.

Leppävirran kunta sosiaalisessa mediassa
Leppävirran kunta käyttää sosiaalisen median kanavia tiedottamiseen ja markkinointiin.
Sen eri foorumeilla voidaan käydä keskustelua kunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.
Sosiaalinen media tarjoaa suoran yhteyden kuntaorganisaation ja kuntalaisen välille.
Virallisia hallintoasioita ei kuitenkaan voi panna vireille sosiaalisen median kautta.

Leppävirran kunnan Facebook-sivujen pääasiallinen ylläpitovastuu on kunnan yleishallinnon ja elinkeinopalvelujen henkilöstöllä. Ylläpitäjät seuraavat ja vastaavat kysymyksiin arkisin klo 8-15.
Viikonloppuisin lähetettyihin viesteihin vastataan seuraavan työpäivän aikana.
Kommentteja voi esittää vapaasti sivuilla käsitellyistä aiheista. Loukkaavia ja asiattomia kirjoituksia ei sallita ja ne poistetaan tarvittaessa.
 
Tästä löydät Leppävirran kunnan sekä muiden kunnallisia palveluja tuottavien tahojen sosiaalisen median kanavat.

Facebook
Leppävirran kunta
Leppävirran kirjasto
Leppävirran lukio
Kivelän koulu (yläkoulu)
Leppäkertun koulu
Kurjalan koulu
Leppävirran Nuokkari (kunnan avoin nuorisotilatoiminta)
Leppävirran Nuorisovaltuusto

Leppävirran Nuoriso-ohjaaja Kaisa
Leppävirran Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen

Leppävirran matkailupalvelut (Visit Leppävirta)

Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU (hankeaika 03/2020-02/2022, isäntäkunta: Vesanto)

Vesileppis hyvinvointi ja liikuntakeskus (Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy)
Sisä-Savon kansalaisopisto (isäntäkunta: Suonenjoen kaupunki) 
Soisalo-opisto (taiteen perusopetus, isäntäkunta: Varkauden kaupunki)
Lastenkulttuurikeskus Verso
Pohjois-Savon pelastuslaitos (isäntäkunta: Kuopion kaupunki)

Sport&Spa Hotel Vesileppis liikunta-, tapahtuma- ja hyvinvointipalvelut

Twitter
Leppävirran Kirjasto 

Instagram
Leppävirran Kirjasto
Leppävirran lukio
Leppävirran Nuokkari (kunnan avoin nuorisotilatoiminta)
Leppävirran matkailupalvelut (Visit Leppävirta)
Leppävirran Nuorisovaltuusto

Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa

Soisalo-opisto
Lastenkulttuurikeskus Verso

Blogit
Timolan esikoulun blogi
Vilskettä Vintiöissä - päiväkoti Viitosvintiöt (Oravikoski)

YouTube
Leppävirran kirjasto YouTubessa
Leppävirran kunta YouTubessa

Nuorisopalvelut käyttävät työssään useita sosiaalisen median kanavia, niistä lisää tästä.