Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista 

Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.


Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.
 
Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun.

Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet (Hallintosääntö 1.1.2018). 

Viestintäohje

Viestintäohje sisältää Leppävirran kunnan yleiset viestinnän periaatteet. Ohje sitoo kaikkea kunnan viestintää.
Viestintäohjeen tuella viestimme hallitusti, moniäänisesti ja monikanavaisesti. Viestinnän eri osa-alueiden käytännön ohjeita henkilöstölle on julkaistu kunnan intranet –sivustolla.

Leppävirran kunnan viestintäohje 2019 (kh 2.12.2019 § 2019). 

Graafinen ohje ja logo 

Kuntatunnus on hyväksytty kunnanhallituksessa 21.1.2019.

Leppävirran kunta sosiaalisessa mediassa 

Leppävirran kunta käyttää sosiaalisen median kanavia tiedottamiseen ja markkinointiin.
Sen eri foorumeilla voidaan käydä keskustelua kunnan toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.
Sosiaalinen media tarjoaa suoran yhteyden kuntaorganisaation ja kuntalaisen välille.
Virallisia hallintoasioita ei kuitenkaan voi panna vireille sosiaalisen median kautta.

Leppävirran kunnan Facebook-sivujen pääasiallinen ylläpitovastuu on kunnan yleishallinnon ja elinkeinopalvelujen henkilöstöllä. Ylläpitäjät seuraavat ja vastaavat kysymyksiin arkisin klo 8-15.
Viikonloppuisin lähetettyihin viesteihin vastataan seuraavan työpäivän aikana.
Kommentteja voi esittää vapaasti sivuilla käsitellyistä aiheista. Loukkaavia ja asiattomia kirjoituksia ei sallita ja ne poistetaan tarvittaessa.
 
Alla Leppävirran kunnan sekä muiden kunnallisia palveluja tuottavien tahojen sosiaalisen median kanavat. (Linkit avautuvat uuteen ikkunaan ja osa sivuista vaatii kirjautumisen).

Facebook 

Leppävirran kunta 
Leppävirran kirjasto 
Leppävirran lukio 
Kivelän koulu (yläkoulu) 
Leppäkertun koulu 
Kurjalan koulu 
Leppävirran Nuokkari (kunnan avoin nuorisotilatoiminta) 
Leppävirran Nuorisovaltuusto 
Leppävirran Nuoriso-ohjaaja Kaisa

Leppävirran Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Mari Karvinen

Leppävirran matkailupalvelut (Visit Leppävirta)

Vesileppis hyvinvointi ja liikuntakeskus (Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy)
Sisä-Savon kansalaisopisto (isäntäkunta: Suonenjoen kaupunki) 
Soisalo-opisto (taiteen perusopetus, isäntäkunta: Varkauden kaupunki)
Lastenkulttuurikeskus Verso
Pohjois-Savon pelastuslaitos (isäntäkunta: Kuopion kaupunki)

Sport&Spa Hotel Vesileppis liikunta-, tapahtuma- ja hyvinvointipalvelut

Twitter 

Leppävirran Kirjasto 

Instagram

Leppävirran Kirjasto
Leppävirran lukio
Leppävirran Nuokkari (kunnan avoin nuorisotilatoiminta)
Leppävirran matkailupalvelut (Visit Leppävirta)
Leppävirran Nuorisovaltuusto

Yhteisöohjaaja Hanna-Kaisa

Soisalo-opisto
Lastenkulttuurikeskus Verso

Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU (hankeaika 03/2020-02/2022, isäntäkunta: Vesanto)

Blogit 

Timolan esikoulun blogi
Vilskettä Vintiöissä - päiväkoti Viitosvintiöt (Oravikoski)

YouTube 

Leppävirran kirjasto 
Leppävirran kunta 
Leppävirran nuorisopalvelut 

Nuorisopalvelut käyttävät työssään useita sosiaalisen median kanavia, joista tarkemmin nuorisopalveluiden sivuilla.