Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat valtuuston, joka on kunnan ylin toimielin. 
Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, seuraavat kuntavaalit on huhtikuussa 2021.

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Leppävirran kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää valtuuston kooksi edelleen 35 valtuutettua (191020 § 206).
Kuntalaissa on säädetty valtuutettujen vähimmäismäärästä (410/2015 16 §). 

Valtuuston lakisääteisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa (14 §).

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 18.4.2021.
Muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:
- äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 26.2.2021
- ehdokashakemusten jättöpäivä: 9.3.2021
- ehdokasasettelun vahvistaminen: 18.3.2021
- ennakkoäänestys kotimaassa: 7. - 13.4.2021
- ennakkoäänestys ulkomailla: 7. - 10.4.2021
- tulosten vahvistaminen: 21.4.2021
- valtuustot aloittavat työnsä 1.6.2021
lähde: Oikeusministeriön vaalisivut 


Leppävirran kunnan keskusvaalilautakunta
osoite: Savonkatu 39 / PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA
Puh. 044 797 5533
Sähköpostiosoite: vaalit(at)leppavirta.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Anssi Nykänen
p. 044 797 5533, anssi.nykanen (at) leppavirta.fi

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Timo Paasonen
p. 0400 673 058, timo.paasonen (at) taeto.fi
- keskusvaalilautakunnan kokoonpano tästä

Tällä sivustolla julkaistaan tietoa kuntavaalien ennakkoäänestyksestä, vaalipäivän äänestyksestä sekä kotiäänestyksestä Leppävirralla.

Kunnantalon vaihde p. 017-5709 11
- kunnantalo on avoinna ma-pe klo 8-15
- kunnantalon käyntiosoite: Savonkatu 39, 79100 Leppävirta