Kuntavaalit 2021

Kuntavaaleissa kunnan asukkaat valitsevat valtuuston, joka on kunnan ylin toimielin. 
Kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.

Kunnassa valittavien valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Leppävirran kunnassa valitaan 35 valtuutettua.
Valtuuston lakisääteisistä tehtävistä säädetään kuntalaissa (14 §).

Leppävirran kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 16.6.2021 vahvistanut 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen.

Leppävirran kunnassa 13.6.2021 pidettäviä kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä

Leppävirran kunnan keskusvaalilautakunta

osoite: Savonkatu 39 / PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA
Puh. 044 797 5533
Sähköpostiosoite: vaalit@leppavirta.fi 

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Anssi Nykänen
p. 044 797 5533, anssi.nykanen@leppavirta.fi

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Timo Paasonen
p. 0400 673 058, timo.paasonen@taeto.fi
- keskusvaalilautakunnan kokoonpano tästä