Elinkeinopalvelut

Elinkeinotoimen tehtävänä on toteuttaa osaltaan Leppävirran asuin- ja yrityskuntastrategiaa. Tehtävänä on vaikuttaa uusien yritysten ja työpaikkojen syntymiseen ja huolehtia, että Leppävirta tarjoaa yritykselle menestystä tukevan toimintaympäristön tarjoamalla tieto- ja neuvonta-palveluja, toimitilajärjestelyjä, aktivoimalla kehittämishankkeita, osallistumalla tiedotus-, koulutus-, verkosto- ja markkinointihankkeisiin.

Yhteystiedot:
- Elinkeinoasiamies Antti Tulila puh. 044 750 7023
- Kunnanjohtaja Matti Raatikainen, puh. (017) 570 9201, 044 7906 082

 

Työllisyys

Leppävirran kunnan hallinto- ja talousosastolla koordinoidaan kunnan työllisyyden hoitoa ja edistetään alueen työllisyyttä.
Kunta tarjoaa leppävirtalaisille työnantajille kuntalisää, nuorille kesätyöpaikkoja, opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia sekä työttömille työnhakijoille työkokeilua ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita. Vuosittaisilla määrärahoilla palkataan työttömiä työnhakijoita kunnan palvelukseen eri yksiköihin.

Yhteystiedot:
- Työllisyyskoordinaattori Jani Naukkarinen,  p. 044-7975049