Leppävirran toritoiminta 1.7.2020 alkaen

Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, ympäristö- ja tekniset palvelut ja sen alainen torivalvoja säännösten mukaisesti. Torin järjestystä, torisäännön noudattamista ja toripaikkojen maksua valvoo torivalvoja.

Toripaikkojen vuokrat

  • maksetaan ensisijaisesti Leppävirran kunnan pankkitilille: FI76 5230 0110 0008 18
  • maksuun viite: Torimaksu
  • maksukuitti on esitettävä torivalvojalle saapumisen yhteydessä
  • kuitti on oltava tarkistettavissa torilla koko vuokrausajan

Maksun voi suorittaa myös kunnantalon neuvontaan; avoinna ma-pe klo 8-15. Torimaksujen määrät löytyvät alla olevasta valikosta.

Mikäli vuokranmaksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, ei torikauppiaalla ole oikeutta käyttää myyntipaikkaansa. Tällöin torivalvoja voi vuokrata myyntipaikan vapaana.

Torimaksut 

Paikat nro 1 - 11

vrk

viikko

kk

6 kk

vuosi

10,20 € 25,50 € 61,30 € 306,30 € 561,60 €


Paikat nro 1 - 10 / koko tori 100 € vuorokausi 
Hinnat sisältävät alv:n

Myyntipaikkojen varaukset, muut käytännön asiat 

Leppävirran kunnantalon / Neuvonta
Savonkatu 39
79100 Leppävirta
puh. (017) 570 911

Paasikivi Arto
p. 0400 671 829

Sopimusasiat

yhdyskuntainsinööri 
p.

Toriasiat

Leppavirta_torisaanto_010720_alkaen.pdf
Torikartta-01062018-pdf

Leppävirran kunnassa on torikauppaa harjoitettaessa noudatettava voimassaolevien lakien ja asetusten lisäksi tätä torisääntöä. Nämä säännöt koskevat vain toriaikana tapahtuvaa torikauppaa.

Järjestyslaki
Ympäristönsuojelumääräykset - perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja niiden tavoitteena on ehkäistä paikallisen ympäristön pilaantumista.
Turvallisuusohje väliaikaisten katosten ja telttojen suhteen sekä tapahtumajärjestäjän muistilista tästä.