Leppävirran toritoiminta 1.6.2018 alkaen

Torikaupan järjestelyn hoitaa tekninen lautakunta, ympäristö- ja tekniset palvelut ja sen alainen torivalvoja säännösten mukaisesti. Torin järjestystä, torisäännön noudattamista ja toripaikkojen maksua valvoo torivalvoja.

Toripaikkojen vuokrat

  • maksetaan ensisijaisesti Leppävirran kunnan pankkitilille: FI76 5230 0110 0008 18
  • maksuun viite: Torimaksu
  • maksukuitti on esitettävä torivalvojalle saapumisen yhteydessä
  • kuitti on oltava tarkistettavissa torilla koko vuokrausajan

Maksun voi suorittaa myös kunnantalon neuvontaan; avoinna ma-pe klo 8-15. Torimaksujen määrät löytyvät alla olevasta valikosta.

Mikäli vuokranmaksua ei ole suoritettu määräaikaan mennessä, ei torikauppiaalla ole oikeutta käyttää myyntipaikkaansa. Tällöin torivalvoja voi vuokrata myyntipaikan vapaana.

Myyntipaikkojen varaukset, muut käytännön asiat

Torivalvoja, Leppävirran kunnantalon kiinteistönhoitaja
Antti Mönkkönen puh. 044 797 5098

Leppävirran kunnantalon / Neuvonta
Savonkatu 39
79100 Leppävirta
puh. (017) 570 911

Sopimusasiat

tekninen johtaja

Toriasiat

Torisaanto-01062018-alkaen-pdf
Torihinnasto-01062018-alkaen-pdf
Torikartta-01062018-pdf

Leppävirran kunnassa on torikauppaa harjoitettaessa noudatettava voimassaolevien lakien ja asetusten lisäksi tätä torisääntöä. Nämä säännöt koskevat vain toriaikana tapahtuvaa torikauppaa.

Järjestyslaki >>

Ympäristönsuojelumääräykset - perustuvat ympäristönsuojelulakiin ja niiden tavoitteena on ehkäistä paikallisen ympäristön pilaantumista.