Kuntatalouden tasapainotustyö 

Kaudella 2019 aloitetun kuntatalouden tasapainotustyön tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja, joilla kuntatalouden menokehitystä leikataan ja tulopohjaa vahvistetaan. Tavoitteena on säilyttää Leppävirta jatkossakin itsenäisenä kuntana.

Leppävirran kunnanhallitus käynnisti tasapainotustyön helmikuussa (4.2.2019 § 27).
Talouden sopeutustarpeeksi on vahvistettu 3,5 miljoonaa euroa toimintakatteesta mitattuna.

Kuntatalouden tasapainottamisen aineistot on luettavissa tällä sivulla. Kunnanhallituksessa esitys käsiteltiin 11.11.2019. Kunnanvaltuusto hyväksyi esityksen 18.11.2019.
Kokouksen pöytäkirja tästä.

Vuoden 2020 talousarvio sisältää tasapainotusesityksen mukaisia muutoksia.  
Suunnitelmavuosille 2021 - 2022 tavoitellaan tasapainoista taloutta. Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022 luettavissa tästä.


Tasapainotusesityksen asiakirjat

Talouden tasapainotusesitys 2020 – 2022 

Ohjausryhmän yksimielinen ehdotus talouden tasapainottamisen keinoiksi. Julkaistu 11.11. painelaskelmilla täydennetty versio ehdotukseksi tasapainottamisen keinoista.

Leppävirran kunnan nykytilan ja tulevaisuuden palvelutarpeiden kuvaus 2019

Valmistelu: Talouden tasapainottamisen ohjausryhmä, hallinnonalakohtaiset alatyöryhmät ja kunnan johtoryhmä

Tasapainottamisen keinovalikoiman vaikutustenarvioinnit 2019

Valmistelu: Talouden tasapainottamisen alatyöryhmät ja kunnan johtoryhmä

Lisätiedot:
kunnanjohtaja Matti Raatikainen
p. 044 7906 082
matti.raatikainen @ leppavirta.fi