Rakennusluvan hakeminen

Milloin tarvitsen rakennusluvan?

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Rakennuslupa tarvitaan uudisrakentamisen lisäksi myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai laajentamiseen sekä myös käyttötarkoituksen olennaiseen muutokseen. Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa rakennusvalvonnan nettisivuilta tai rakennustarkastajilta.

Miten haen rakennuslupaa?

Löydät tietoa eri lupatyypeistä kunnan rakennusjärjestyksestä >> Rakentamiseen liittyvät luvat (mm. rakennuslupa, rakentamisilmoitus tai toimenpidelupa) haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Lomakepohjia hakemukselle löytyy tämän sivun alareunasta. 

Rakennusluvan hakuprosessissa kannattaa alusta saakka hyödyntää suunnittelijoiden asiantuntemusta. Heillä on usein pitkällinen kokemus rakennushankkeista ja rakennuslupien hakemisesta, joten he osaavat ottaa huomioon asioita, mitä esimerkiksi rakentamisen ensikertalainen ei välttämättä osaa huomioida.

Rakennuslupaa hakee rakennuspaikan haltija, joko omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö tai rakennuspaikkaa vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Mikäli tontin haltijana on useampi henkilö, ovat kaikki hakijoina ja hakemuksessa on oltava kaikkien allekirjoitus tai muilta omistajilta on oltava valtakirja yhteisen hakemuksen allekirjoittamiseen. Mikäli luvan hakija ei itse allekirjoita hakemusta, tulee hakemus varustaa asiamiehen allekirjoituksella. Asiamiehen on tällöin liitettävä hakijan antama allekirjoitettu valtakirja lupa-asiakirjoihin.

Esim. Mikäli kyseessä on perikunta, kuolinpesä tai yhtymä, kaikki osakkaat ovat hakijoina ja allekirjoittajina tai heiltä on oltava valtakirja yhteisen hakemuksen allekirjoittamiseen. Osakeyhtiön yms. ollessa hakijana on allekirjoittajan osoitettava oikeutensa toimia allekirjoittajana, esim. kaupparekisteriotteella.

Mitä tarvitsen hakemuksen liitteeksi?

Hakemuslomakkeen lisäksi lupahakemukseen tarvitaan muita hanketta selventäviä liitteitä. Rakennuslupahakemukseen liitettävien asiakirjojen määrä vaihtelee hankekohtaisesti.

Hakemusasiakirjoja ja suunnitelmaa voi korjata ja täydentää lupakäsittelyn aikana, niin kuin yleensä joudutaankin tekemään. On kuitenkin huomattava, ettei hakemuksen jättämisestä käsiteltäväksi aivan puutteellisena ole hankkeen etenemisen kannalta etua, vaan päinvastoin. Silloin kun hakemuksesta puuttuu käsittelyn kannalta aivan olennaisia asiakirjoja ja/tai suunnitelmat ovat aivan keskeneräisiä, on hakijan syytä täydentää hakemusta jo ennen kuin sen käsittelyä voidaan edes aloittaa.

Rakennusvalvonnan lomakkeet ja taksat

1-Rakennus--ja--toimenpidelupahakemus-doc
2-Maisematyolupahakemus-pdf
3-Poikkeamislupahakemus-pdf
4-Poikkeuslupasuunnittelutarvehakemus-pdf
6-Rakentamisilmoitus-doc
7-Naapurin-kuuleminen-doc
9-Purkamisilmoitus-tai-lupahakemus-pdf
10-Jatkoaikahakemus-doc
11-Julkisivuvarit-pdf
12-Jatevesisuunnitelma-pdf
13-Selvitys-rakennusjatteesta-pdf
14-Tarkastusasiakirja-vesi-ja-viemarityot-pdf
15-Tarkastusasiakirja_ilmanvaihto-pdf
16-Tarkastusasiakirja-maalampo-pdf
17-Hakemus-kokoontumistilaksi-pdf
18-Ilmoitus-vaestonsuojasta-doc
19-Ilmoitus-vaestonsuojasta-pdf
24-Saunauunin-suojaetaisyydet-pdf
25-Rakennuslupataksa-2017-pdf
21-Poikkeamislupaohje_2018-pdf
20-Tyonjohtajahakemus2-doc
22-Rakennuslupaohje_2018-pdf
26-tark-asiakirja-raktekn-pdf
27-tarkasiak-raktekn-pieni-pdf

Ohesta voit ladata rakennusvalvonnan pdf- ja doc-muotoisia lomakkeita. Pdf-dokumenttien ilmaisen katseluohjelman voit ladata osoitteesta: http://get.adobe.com/reader/

Osa lomakkeista voidaan täyttää allekirjoitusta lukuunottamatta koneella, tulostaa ja toimittaa rakennusvalvontatoimistoon.

Muita rakentamiseen ja asumiseen liittyviä lomakkeita http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/hakutulos/index.jsp?q=rakennuslu*+maistraatti+TAI+rakennuslu*+kuntaliitto&content=4