Potilaan oikeusturvan parantamiseksi Suomessa on laki potilaan oikeuksista.

Laki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluita.

Lain keskeiset kohdat ovat;

 • hoitoon tarvitaan potilaan suostumus
 • potilaalle annetaan tiedot hänen terveydentilastaan ja hoidosta
 • jonottamaan joutuvalle ilmoitetaan odottamisen syy ja sen arvioitu kesto
 • hoitoon tyytymätön voi tehdä muistutuksen hoitolaitokselle tai kantelun
 • terveydenhuoltoa valvovalle viranomaiselle
 • hoitolaitoksella on oltava nimetty potilasasiamies

Jokaisella Suomessa asuvalla ihmisellä on oikeus saada terveydentilansa edellyttämää terveydenhoitoa ja sairaanhoitoa niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä. Suomessa kunnat vastaavat terveydenhuollon järjestämisestä, ja niiden velvollisuuksista on säädetty laeissa. 

Laki potilaan asemasta ja oikeudesta >>

Potilasasiamies Kristiina Anttonen

kristiina.anttonen (at) kuh.fi 
puh. 044 711 3570 
- toimisto: KYS/Puijon sairaala, rakennus 6, 6. kerros
- lisätietoa: kts. https://www.psshp.fi/potilasasiamies Potilasopas / Potilaan oikeudet

Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä
on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Yhdyshenkilö Leppävirralla: toimistosihteeri osastonsihteeri Sari Kärkkäinen, jolta saa tarvittavia lomakkeita ja ohjeita
- p. 0447176797, sari.karkkainen (at) kuh.fi
- Leppävirran terveysasema, Savonkatu 17

Sosiaaliasiamies

Antero Nissinen
Puhelinaika ma-to 9.30-11.30
p. 044 718 3308 puhelimitse on mahdollista sopia henkilökohtainen tapaamisaika
etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, perusturva ja terveydenhuolto
Tulliportinkatu 17 B  3.kerros, 70100 Kuopio

Sosiaaliasiamies:

 • Neuvoo ja ohjaa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain
  soveltamiseen liittyvissä asioissa.
 • Avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä.
 • Voi toimia puolueettomana sovittelijana asiakkaan ja palvelujen antajan välillä.
 • Tiedottaa asiakkaiden asemasta ja oikeuksista kunnassa.
 • Seuraa asiakkaiden aseman ja oikeuksien kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle.

Sosiaalihuollon asiakaslaki (22.9.2000/812):

Lain tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta
sekä asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa.