Sosiaalityö on yksilön ja perheiden arkipäivässä ilmenevien sosiaalisten pulmien selvittämistä ja ratkaisemista yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen verkostonsa kanssa.

Työn tavoitteena on asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja elämänhallinnan tukeminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Sosiaalityötä tekevät ammatillisesti koulutetut sosiaalityöntekijät.

Perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvointi, johon pyritään edistämällä terveyttä, sosiaalista toimintakykyä ja omatoimista arjessa suoriutumista.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. Perheneuvolatyön tavoitteena on selvittää lasten ja nuorten käytösongelmia  ja tukea koko perhettä perhe-elämän ja kasvatuksen pulmissa.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lastensuojelulain (417/2017, 12§) mukainen suunnitelma, joka ohjaa kuntien toimintaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä sekä lastensuojelun järjestämisessä ja kehittämisessä. Kunnanvaltuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman kaudelle 2020 - 2023 kokouksessaan 8.6.2020.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020 – 2023 >>

Lapsiperheille tarkoitettu kotipalvelu: lisätiedot ja hakulomake tästä >>


Sosiaali- ja perhetyön vastuualueen esimies, johtava sosiaalityöntekijä Liisa Kallunki p. 044 768 3552

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto A - KOR

sosiaalityöntekijä  Maiju Kallio puh. 0400 873 945 puhelinaika ma-pe klo 12- 13

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto  KOS - Ö

sosiaalityöntekijä Päivi Kupiainen puh. 0400 873 946 puhelinaika ma-pe klo 12- 13

Lapsiperheiden sosiaaliohjaus

sosiaaliohjaaja Jenna Ryynänen puh. 044 768 3551

sosiaaliohjaaja Eila Väntti puh. 044 768 3554

Lastensuojelun jälkihuoltotyö

Johtava sosiaalityöntekijä
Liisa Kallunki puh. 044 768 3552

 

Perheoikeudelliset asiat (isyyden selvittäminen, asuinpaikka-, huolto-, tapaamisoikeus- ja elatussopimukset)

Lastenvalvoja Eveliina Mönkkönen puh. 044 768 4457.

Perhetyö: tukea pikkulapsiperheille

Perhetyöntekijä Pirjo Hartikainen puh. 040 571 9874

Perheneuvola: tukea perhe-elämän ja lasten kasvatuksen pulmissa

Psykologi  Laura Aalto puh. 044 797 5415
Sosiaalityöntekijä/perheterapeutti Seija Tarro puh. 040 827 5495 

Aikuissosiaalityö ja TYP-toiminta:

Mustonen, Maria A-M
puh. 044 790 6050 

Makkonen, Satu N-Ö
puh. 044 750 7037 


Vammaispalvelut ja ikäihmisten (yli 65- vuotiaat) sosiaalityö

Sanna Heikkinen
puh. 0400 873 802