Sosiaalityö on yksilön ja perheiden arkipäivässä ilmenevien sosiaalisten pulmien selvittämistä ja ratkaisemista yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen verkostonsa kanssa.

Työn tavoitteena on asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja elämänhallinnan tukeminen, syrjäytymisen ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Sosiaalityötä tekevät ammatillisesti koulutetut sosiaalityöntekijät.

Perhetyön tavoitteena on lapsiperheiden hyvinvointi, johon pyritään edistämällä terveyttä, sosiaalista toimintakykyä ja omatoimista arjessa suoriutumista.

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. Perheneuvolatyön tavoitteena on selvittää lasten ja nuorten käytösongelmia  ja tukea koko perhettä perhe-elämän ja kasvatuksen pulmissa.  

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 – 2016 >>

Lapsiperheille tarkoitettu kotipalvelu: lisätiedot ja hakulomake tästä >>

Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto A - KOR

Vs. sosiaalityöntekijä  Maiju Kallio puh. 0400 873 945 puhelinaika ma-pe klo 12- 13

Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelun avo- ja sijaishuolto  KOS - Ö

sosiaalityöntekijä Päivi Kupiainen puh. 0400 873 946 puhelinaika ma-pe klo 12- 13

Lastensuojelun jälkihuolto

sosiaalityöntekijä puh. 0400 873 802

 

Perheoikeudelliset asiat (isyyden selvittäminen, asuinpaikka-, huolto-, tapaamisoikeus- ja elatussopimukset)

Lastenvalvoja Eveliina Mönkkönen puh. 044 768 4457.

Perhetyö: tukea pikkulapsiperheille

Perhetyöntekijä Pirjo Hartikainen puh. 040 571 9874

Perheneuvola: tukea perhe-elämän ja lasten kasvatuksen pulmissa

Psykologi  Laura Aalto puh. 044 797 5415
Sosiaalityöntekijä/perheterapeutti Seija Tarro puh. 040 827 5495 

Aikuissosiaalityö

TYP-toiminta
Aikuissosiaalityö A - KOR

Sosiaalityöntekijä Maria Pekkonen puh. 044 790 6050 puhelinaika ma-pe klo 12-13 

Aikuissosiaalityö KOS -Ö

sosiaalityöntekijä  Satu Makkonen 044 750 7037 puhelinaika ma-pe klo 12- 13

Vammaispalvelut

sosiaalityöntekijä puh. 0400 873 802

 

Virka-aikainen päivystys vain kiireellisissä välitöntä puuttumista vaativissa asioissa puh. 044 797 5024.

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä asioissa ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen hätäkeskuksen kautta puh 112.