Paukarlahden tontit Leväntiellä ja Paalimäessä

Leväntie

Paukarlahdessa Leväntien varressa on kaksi asuinrakennustonttia rakennettavuudeltaan ja ilmansuunnaltaan edullisilla paikoilla.

Rakennuspaikat ovat kunnan vesihuoltoverkoston toiminta-alueella, edellyttäen siten liittymisen vesihuoltoverkostoon. Tontilla 2. on vesi- ja viemäriliittymät valmiina. Tontille 1. vesi- ja viemäriliittymän rakentaminen on kesken.

Rakennuspaikkojen hinta puustoineen:
- 2 tontilla hinta 15 000 € ja pinta-ala 5500 m²
- 3 tontilla hinta 12 000 € ja pinta-ala 5010 m²

Alueella on voimassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava, jossa alue on osoitettu asuinalueeksi. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 2-kerroksisen yksi- tai kaksiasuintoisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m² kuitenkin enintään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Tontit ovat ostettavissa ja vuokrattavissa.

Tonttien sähköinen osto- ja varauslomake löytyy karttapalvelun verkkosivulta


Paalimäki

Paukarlahden Paalimäessä on 5 uutta asuinrakennustonttia, joiden pinta-alat ovat noin 6000 - 7200 m². Yksi tontti on noin 9000 m².  Alueella on voimassa Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleis-kaava. Kaavassa alue on osoitettu erillispientalojen asuinalueeksi. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 2 -kerroksisen yksi- tai kaksiasuintoisen asuinrakennuksen. Asuinrakennuksen lisäksi rakennus-paikalle saa rakentaa saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 400 k-m² kuitenkin enintään 6 % rakennuspaikan pinta-alasta.

Alueella on vesi- ja viemäriverkko, johon on liittymisvelvollisuus.
Tontit ovat ostettavissa ja vuokrattavissa.

Tonttien sähköinen osto- ja varauslomake löytyy karttapalvelun verkkosivulta 

Liittymät

Alueella on Savon Voima Verkko Oy:n sähköliittymät.
Sähköliittymä asioissa voi olla yhteydessä liittymäpalveluun puh. (017) 224 300 tai tekninen.myynti(at)savonvoima.fi.

Vesi- ja viemäriliittymä
asiossa yhteys:
Hanna Veijalainen
vesihuollon käyttöpäällikkö
puh. 044 768 4466 tai hanna.veijalainen(at)leppavirta.fi

Arvioidut liittymä kustannukset (nämä tiedot voi muuttua):

Liitymähinnat

Tontin vuokraaminen

Tonttien vuokraaminen 50 vuoden vuokrasopimuksella on mahdollista. Tonteista peritään tällöin vuotuista vuokraa seitsemän prosenttia kyseisen tontin luovutushinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokratontti on mahdollista ostaa omaksi rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen. Maksettuja vuokria ei hyvitetä. 

Tonteille on rakentamisvelvollisuus kolmen vuoden sisällä kauppakirjan/vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Tonttien varausmaksu on 150 €, joka on voimassa kolme kuukautta. Tonttikaupan yhteydessä varausmaksu palautetaan.

Lisätietoja: 

Maankäyttöinsinööri
Merja Tuomainen puh. 044 768 3558

Kaavoittaja
Suvi Nenonen puh. 044 797 5523

Elinkeinoasiamies
Antti Tulila puh. 044 750 7023

 

sähköpostiosoitteet:  etunimi.sukunimi@leppavirta.fi