Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa, omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 2 §).

Omaishoitaja ja kunta tekevät sopimuksen omaishoidosta. Omaishoidon tuki on hoitajalle veronalaista tuloa. Tuen suuruus määräytyy hoidon vaativuudesta ja sitovuudesta. Omaishoitajat ovat tapaturmavakuutettuja ja heillä on lakisääteinen oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa.

Lisätietoa:

Palveluohjaus
ma-pe klo: 8-9, takaisinsoitot tapahtuvat muiden työtehtävien ohessa kolmen päivän sisällä
puh. 044 797 5524

Omaishoidon tuen perusteet 2022 >>

Omaishoidontukihakemus >>

Omaishoidon vapaiden laskutuslomake >>