Nuorisotakuu tuli voimaan vuoden 2013 alussa

Nuorisotakuu varmistaa, että nuoret löytävät polun koulutukseen ja työhön ja pääsevät siten osalliseksi yhteiskuntaan.

Nuorisotakuulla tarkoitetaan, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorisotakuuseen kuuluu myös koulutustakuu, joka tarkoittaa, että jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuun eri toimintojen kohdentuminen

  • perusopetuksen päättävät nuoret
  • nuorten aikuisten osaamisohjelma vuosina 2013 - 2016
  • nuoret, jotka työttöminä työnhakijoina hakeutuvat TE-toimistojen asiakkaaksi
  • nuoret, joiden ei tiedetä olevan mukana missään aktiivisessa toiminnassa tai jotka tarvitsevat muuta tukea

Leppävirran kunnan Nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma valmistui joulukuussa 2013. Toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty Leppävirran kunnanhallituksessa 16.12.2013. Suunnitelma tulee voimaan vuoden 2014 alussa ja sitä seurataan sekä täydennetään säännöllisesti.

Toimeenpanosuunnitelma on tehty yhteistyössä seuraavien toimijoiden kanssa: Leppävirran kunta: sivistystoimi, koulutoimi, kouluterveydenhuolto, nuorisopalvelut sekä sosiaali- ja perhetyö sekä Leppävirran seurakunta, Poliisi, Puolustusvoimat, TE-toimistot, Savon ammatillinen koulutuskuntayhtymä ja Leppävirran Yrittäjät.

Leppävirran kunnan nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma >>
Pohjois-Savon nuorisotakuun toimeenpanosuunnitelma >>
Nuorisotakuu >>