Yhteistyöhanke Vesannon ja Leppävirran kunnat Kuvalinkki Masun verkkosivulle

Vesannolla ja Leppävirralla etsitään ja kokeillaan uusia maaseutuasumisen ratkaisuja kaksivuotisessa MASU-hankkeessa. Hankkeessa puretaan maallemuuton esteitä ja tunnistetaan, millä tavalla ja mistä tavoitamme maaseudun uudet asukkaat.

Hankkeen toteutusaika: 1.3.2020-31.12.2022
Hankkeen hallinnoija: Vesannon kunta


Hankkeen tavoitteena on:

 1. Luoda tarkempi kohderyhmämääritys “uusmaalaisista”; keitä he ovat ja mitkä ovat maallemuuttoa edistävät ja estävät syyt.

 2. Uudistaa viestintää siten, että maaseudun toimijoille olisi selkeämpää ketä heidän kannattaa tavoitella, miten heitä kannattaa tavoitella ja mitä heille kannattaa tarjota.

 3. Nivoa tiiviimmin yhteen elinvoimatyön “kolmijalkajakkaraa”; kuntia, yrityksiä ja yhteisöjä.

 4. Löytää uusia asumisratkaisuja ja toteuttaa tarpeen mukaisia ja mahdollisia “matalan kynnyksen asumiskokeiluja” maallemuuttohalukkaille.

 5. Mahdollistaa uusien asukkaiden kotoutuminen maaseudulle.


Hankkeen sisältö tiivistettynä:

 1. Kohderyhmien määrittelyn uudistaminen ja kohderyhmäajattelun modernisointi

  ◦ Olemassa olevien tutkimusten / hankkeiden kokemusten läpikäynti ja täydentäminen haastatteluin -> tuotoksena kaikkia maaseutukuntia hyödyttävä selvitys, joka auttaa kuntia asumisen markkinoinnin toimenpiteiden suunnittelussa.

  ◦ Selvityksen pohjalta valitaan hankekuntien keskeisimmät maaseutuasumisen kohderyhmät seuraavan vaiheen etenemiseksi.

  ◦ Toimenpiteen osuus hankkeen kustannuksista on noin 20 %.

 2. Kokeillaan ja mallinnetaan erilaisia maaseutuasumisen ratkaisuja ja viestintää

  ◦ Maaseutuasumisen ratkaisumallit

  ◦ Viestinnän kehittäminen

     - Kohdennetut viestit ja toimenpiteet valittujen kohderyhmien huomion herättämiseksi.

     - Erilaisia asumis- ja viestintäkokeiluja ja mallinnuksia toteutetaan 5-10 kpl

  ◦ Toimenpiteen osuus hankkeen kustannuksista on noin 10 %

 3. Arvioidaan kokeilujen onnistumista ja jatkokehittämistarpeita

  ◦ Arvioidaan toteutetut kokeilut; mikä onnistui, missä kohtasimme haasteita, mitkä asiat menivät oletetusti ja millaisia yllätyksiä kohtasimme.

  ◦ Toimenpiteen osuus hankkeen kustannuksista on noin 10 %.


Lisätiedot:

Laura Vänskä
Projektipäällikkö
Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU -hanke
laura.vanska@vesanto.fi
044 2825589

 Kuvalinkki MASUN:n InstagramiinKuntien ja hankkeen kuvalogot