Maapoliittinen ohjelma 2018 - 2021

Maapoliittinen ohjelma on yksi strategisista asiakirjoista, joilla määritellään maankäyttöön liittyvät tavoitteet ja toimenpideperiaatteet. Sillä ohjataan maanhankintaa, kaavoitusta, tontinluovutusta, kunnallistekniikan rakentamista sekä asuntotuotantoa. Maapoliittisen ohjelman tavoitteena on omalta osaltaan tukea Leppävirran kunnan vetovoimaisuutta ja positiivista väestökehitystä.

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen-ohjelma_KV_19_3_2018-pdf