Leppävirran kunnassa käytössä olevat lomakkeet

Hallintokuntien käytössä olevat lomakkeet löytyvät kunkin hallintokunnan omilta verkkosivuilta.

Lisää lomakkeita löydät Julkishallinnon verkkopalvelusta