Leppäkertun koulu vihreä edelläkävijä

Uusi koulu sijaitsee Leppävirran kunnan omistamalla tontilla osoitteessa Montanuksentie 9, 79100 Leppävirta. Rakennuspaikan kiinteistötunnus on 420-416-3-190. Rakentamista varten tontille on tehty kaavamuutos, jossa tontin rakennusoikeutta nostettiin.

Havainnekuva Leppäkertun koulusta

Syksyllä 2018 valmistunut koulu nimettiin kilpailun perusteella Leppäkertun kouluksi.
Koulutyö uusissa tiloissa alkoi joulukuun puolivälissä.
Oppilaita on perusopetuksessa 325 ja esikoulussa 25. Henkilökunta 50, joista opettajia 25.

Tilat muuntuvat tarpeiden mukaan

Koulun henkilökunta on ollut mukana Leppäkertun koulutilojen suunnittelussa heti hankkeen alusta lähtien.
Perinteisiä luokkatiloja ei koulussa ole vaan opetustilat on jaettu ikäluokkien mukaan soluihin, jotka ovat tilatarpeen mukaisesti väliseinillä muunneltavissa.

Auditoriossa on istumapaikat n. 160 aikuiselle. Näyttämötila on muunneltavissa ja sen taakse on rakennettu musiikin opetustilat.
Auditorio tulee olemaan erilaisten yleisötapahtumien järjestämispaikka.

Koulurakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota tilojen esteettömyyteen sekä sisäilman puhtauteen.
Rakentamisen P1-luokan toteutus, työmaan huputtaminen, vähäpäästöiset rakennusmateriaalit ja hankkeen puhtaudenhallintasuunnitelma ovat osa tätä työtä.
Kuntarahoituksen Vihrean rahoituksen logo

Vihreä edelläkävijä

Leppäkertun koulu on yksi Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kestävän rakentamisen kohteista.

Leppäkertun koulun päälämmönlähteenä käytetään maalämpöä. Rakennus varustetaan aurinkopaneeleilla, 40 kpl. Kiinteistön valaistus toteutetaan kokonaisuudessa led-tekniikalla.

Rakennuksessa on koneellinen keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihto varustettuna lämmöntalteenotolla ja maalämpöverkosta saatavalla viilennyksellä. Rakennusautomaatiojärjestelmällä ohjataan rakennuksen ilmanvaihtoa, lämmitystä, jäähdytystä ja valaistusta ja valaistuksen tasoa. Tämä mahdollistaa ilmanvaihdon, lämmityksen ja jäähdytyksen sekä valaistuksen käytön energiatehokkaasti ja laadukkaasti.

Rakennuksen energialuokka on B ja laskennallinen E-luku 127 KWhe/v/m2.

Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta myönnetään investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Hankkeiden soveltuvuuden rahoituksen ehtoihin arvioi puolueeton ympäristöasiantuntijoista koostuva arviointiryhmä. 

Katso koulun esittelyvideolta mikä tekee Leppäkertun koulusta edelläkävijän


Leppäkertun koulun perustiedot

  • 1. krs huoneala 1924,5 m²
  • 2. krs huoneala 1538,0 m²
  • Huoneala yhteensä 3462,5 m²
  • Teknisten tilojen huoneala 272,5 m²
  • Arvioitu rakentamisaika: 14.08.2017 - 12.09.2018

Pohjakuvat

Asemapiirrustus
Pohja, 1-krs, osa A 
Pohja, 1-krs, osa B
Pohja, 2-krs, osa A
Pohja, 2-krs, osa B
Pohja, ullakkokrs, osa A
Pohja, ullakkokrs
Julkisivut

Päätoteuttaja, suunnittelu- ja toteutusurakoitsija

Rakennusliike U. Lipasanen Oy

LVIA-urakoitsija

Mikenti Oy

Sähköurakoitsija

JOB Kiinteistötekniikka OY

Pääsuunnittelija, arkkitehtisuunnittelija

Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy

Tietomalliasiantuntija

Sillman Arkkitehtitoimisto Oy & Capisso Oy

Rakennesuunnittelija

Wise Group Finland OY

Pohjatutkija

Suomen GPS-Mittaus Oy

LVIA-suunnittelija

Insinööritoimisto Malvi Oy

Sähkösuunnittelija

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy

LVIA-asiantuntija ja -valvoja

Insinööritoimisto LVI-Insinöörit Ky

Sähköasiantuntija ja -valvoja

Granlund Kuopio Oy

Sisäilma-asiantuntija ja -valvoja

Sisäilmatalo Kärki Oy

Rakennuttamistehtävät ja työmaavalvonta

R-Insinöörit Oy