Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

Leppävirta on mukana uudistamassa lasten, nuorten ja perheiden palveluja osana maakunnan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa YHDESSÄ!.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) on hallituksen kärkihanke, joka on osa sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanoa lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Palvelujen uudistamisen tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemaansa tietoa, ohjausta, tukea ja hoitoa, helposti saavutettavasti, yhdestä paikasta, oikeaan aikaan, silloin kun he sitä tarvitsevat.  Palvelut kootaan verkostomaisesti toimiviin perhekeskuksiin. Näin varmistetaan tasavertainen palvelujen saavutettavuus kaikille asuinpaikasta riippumatta. Perhekeskuksiin rakennetaan toimiva yhteys sivistys- ja nuorisotoimen sekä erityispalveluiden ja matalan kynnyksen palveluiden välille.  Perhekeskukset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2020 alussa.

Tietoa hankkeesta Pohjois-Savossa täällä >>
Perhekeskusmallista täällä >>
Uutiskirje täällä >>

Hyvinvoinnin avain on arjessa

Palveluja uudistetaan siten, että ne edistävät lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja pärjäämistä heidän omassa arjessaan. Tämä tarkoittaa helposti saavutettavissa olevia jalkautuvia palveluja, osallisuuteen ja vertaisuuteen perustuvia avoimia kohtaamispaikkoja sekä kokonaisvaltaista tukea kotona, varhaiskasvatuksessa tai koulussa.

Vanhemmuuden tuki kuuluu kaikille

Palvelujen sisällöissä kiinnitetään erityisesti huomiota vanhemmuuden vahvistamiseen. Sisältöjä suunnitellaan siten, että palveluissa osataan entistä paremmin huomioida myös monimuotoisten perheiden, maahanmuuttajataustaisten perheiden sekä eroa suunnittelevien tai eronneiden perheiden tarpeet.

Lapsen etu on ensisijainen

Palveluja uudistetaan siten, että lapsen edun näkökulma juurtuu arkiseksi osaksi toimintaa. Tavoitteena on, että lapsen äänen kuuleminen ja näkökulman huomioiminen ovat aina perustana kaikelle heidän elämäänsä koskettavalle päätöksenteolle.

Muutos tehdään yhdessä

Palvelujen uudistaminen koskettaa kaikkia lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Muutos tehdään käytännön toimijoiden yhteistyönä. Kunnassa toimintaa ohjaa oma LAPE-työryhmä. Kunnan ja maakunnan työn tukena on Pohjois-Savon LAPE-ohjelman YHDESSÄ! tiimi, joka muodostu 12 toteutuksessa mukana olevan kumppanin palkkaamista työntekijöistä. Lisäksi muutostyötä edistää kärkihanketta maakunnassa koordinoiva LAPE-muutosagentti.

Lapset, nuoret ja perheet mukaan palvelujen uudistamiseen

Parhaat palvelut rakennetaan yhdessä lasten, nuorten ja perheiden kanssa. YHDESSÄ! ohjelmassa perhekeskuksiin suunnitellaan pysyvät rakenteet palveluihin vaikuttamisen mahdollistamiseksi. Kuntalaiset voivat osallistua palvelujen uudistamiseen! Muutosta voi seurata ja siihen vaikuttaa pian avattavien YHDESSÄ! ohjelman Facebookin, nettisivujen ja sähköisen postiluukun välityksellä sekä kunnassa järjestettävissä tilaisuuksissa. 

Lisätietoja: varhaiskasvatusjohtaja, Leppävirran kunnan LAPE-ryhmän puheenjohtaja
Sonja Merta,  044 7906 036, sonja.merta@leppavirta.fi

Lisätietoja:

https://www.lapepohjoissavo.fi/ 

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/lapsi-ja-perhepalveluiden-muutosohjelma-lape-

http://www.pohjoissavo2019.fi/

#lapemuutos, @THLlapemuutos, @STM_uutiset