Verotus 2014  2015 2016 2017
Vero %  20,0  20,0 20,0 20,0
 Kiinteistövero %         
- yleinen  1,00  1,00 1,00 1,00
- vakituinen asunto  0,45  0,45 0,45 0,45
- muu asunto  1,00  1,00 1,00 1,00
- rakentamaton rakennuspaikka  1,00  1,00 1,00 2,00

 

Tilinpäätös 2017

TULOSLASKELMA milj. euroa (ulkoinen)  2014 2015 2016 2017
Toimintatuotot  9,7 10,1 9,9 9,7
Toimintakulut  -62,4 -63,4 -65,0 -64,4
Toimintakate  -52,7 -53,3 -55,0 -54
Verotulot  32,5 33,1 33,2 33,2
Valtionosuudet  24,8 25,1 26,0 25,0
Vuosikate  5,0 5,4 4,4 4,8
Suunnitelman mukaiset poistot  -3,7 -4,2 -4,4 -4,8
Tilikauden tulos  1,3 1,2 0,009 0,005
Tilikauden yli/alijäämä  0,1 0,2 0,09  
         
Tunnusluvut 2014 2015 2016 2017
Toimintatuotot (%) toimintakuluista  15,5 15,9 15,3 15,1
Vuosikate (%) poistoista  135,3 127,9 100,2 100,1
Vuosikate euroa /asukas  501 544 448 491
Investointien tulorahoitus %  118 232 152 55
         
TASE milj.euroa  2014 2015 2016 2017
VASTAAVAA           
Pysyvät vastaavat  59,4 57,6 56,1 59,9
Vaihtuvat vastaavat  7,5 9,9 9,6 7,7
Yhteensä  66,8 67,5 65,6 67,6
VASTATTAVAA  2014 2015 2016 2017
Omapääoma  47,0 47,1 47,2 47,3
Toimeksiantojen pääomat  0,464 0,457 0,458 0,519
Vieras pääoma  15,1 14,7 12,8 14,7
Yhteensä  66,8 67,5 65,6 67,6
         
Tunnusluvut  2014 2015 2016 2017
Omavaraisuus-%  76,7 77,6 79,8 77,6
Rahoitusvarallisuus           
euroa/asukas (sis. pitkäaik.sij.)  -766 -475 -325 -709
Lainat euroa/asukas  927 801 676 821