Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin

Valtuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi ja sen tehtävistä määrätään kuntalain 14 §:ssä. Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta, talouden ja rahoituksen perusteista, veroprosenteista, lainanotosta ja takauksista. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa ja päättää kunnan hallinnon rakenteesta sekä valitsee luottamushenkilöt.

Valtuuston kokoukset ovat julkisia ja kokousten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla. 

Kevään 2021 valtuuston kokousaikataulu:

25.1.  klo 18.00
15.3.  klo 17.00 Kivelän koulun auditorio
  3.5.  klo 17.00
14.6.  klo 17.00

Kokouspäivä pääsääntöisesti maanantai ja kokouspaikka kunnantalon valtuustosali.

Valtuuston 35 valtuutetun yhteystiedot löytyvät täältä

Toimielinten pöytäkirjat