Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä, päättää kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudesta.

Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen valtuustokaudeksi.
Esittelijänä kunnanjohtaja Matti Raatikainen, p. 044 790 6082, matti.raatikainen@leppavirta.fi
Pöytäkirjanpitäjänä kunnansihteeri Anssi Nykänen, p. 044 797 5533, anssi.nykanen@leppavirta.fi

Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa kunnan verkkosivuilla. 

Kunnanhallituksen yleisjaosto

Kunnanhallituksen yleisjaosto ratkaisee virka- ja työehtosopimusasiat, joiden ratkaisemista ei kunnan hallintosäännöllä tai muulla säädöksellä tai määräyksellä ole annettu jonkun muun toimielimen tai viranhaltijan ratkaistavaksi.

Kunnanhallituksen yleisjaostossa on kolme jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet ja varajäsenet valitsee kunnanhallitus, joka myös nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäsenten ja varajäsenten tulee olla kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Puheenjohtajan on oltava kunnanhallituksen varsinainen jäsen. Jaosto valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi.

Toimielimen esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii henkilöstöpäällikkö Jonna Torni-Holopainen p. 044 797 5057, jonna.torni-holopainen@leppavirta.fi

Toimielin kokoontuu aina tarvittaessa, ennen kunnanhallituksen kokousta. Toimielimen esityslistat ja pöytäkirjat eivät ole julkisia. Tiedonanto toimielimen päätöksistä ainoastaan asianosaisille.

Jäsenten yhteystiedot

Toimielinten pöytäkirjat