Kunnan edustajat eri yhteisöissä

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Kunnanhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa. (Kuntalaki 39§ mom 1-3). Kuntalain 41 §:n mukaan kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnanhallituksen edustajat seuraavien yhteisöjen kokouksissa 1.6.2017-31.5.2021:
(Kunnanhallitus 26.6.2017 § 156)

Alapihan osakaskunta Seppo Heinonen
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, tarkastuslautakunta Pekka Nykänen
Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä, yhtymäkokousedustajat Reijo Arovaara, Noora Räsänen
Konnus-Golf Oy Seppo Heinonen
Kunnan Taitoa Oy Matti Raatikainen
Kuntien Tiera Oy Matti Raatikainen
Leppävirran Matkailukeskus Oy Antti Tulila
Monetra Pohjois-Savo Oy (ent. Kuhilas Oy) Anssi Nykänen
Sansia Oy (ent. IS-hankinta Oy) Mia Hahtala
Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys Noora Räsänen
Savon Energiaholding Oy Marjo-Nina Mustonen
Savon Kuituverkko Oy Mia Hahtala
Snellman-instituutti Kaisa Korhonen
Suomen Kuntarahoitus Oy Matti Raatikainen
Suomen Museoliitto Pekka Ropponen
Tukeva-työvalmennussäätiö, hallintoneuvosto Heikki Ropponen, Erkki Hynninen
Varkauden Kauppakamariosasto Pekka Nykänen
Viitostie ry vuosikokous Anne Aholainen
Wäläkky ry Antti Tulila
   
Kiinteistö Oy Leppävirran Teollisuustalotie 1 Seppo Heinonen 
Kiinteistö Oy Virinkulma
As Oy Kotakunnas
As Oy Ukko-Matinaukio
As Oy Kallenpelto
As Oy Kiiskinkallio
As Oy Leppävirran Laulurinne
As Oy Susihaantie 17
As Oy Hermanninlehto
As Oy Näätäniemi
As Oy Villenrinne
As Oy Topinkulma
toimitusjohtaja, isännöitsijä Mika Nupponen

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valtuuston nimeämät jäsenet ja varajäsenet kuntayhtymiin 1.6.2017-31.5.2021:

(Valtuusto 25.9.2017 § 54)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto Erkki Hynninen, varajäsen Antti Laitinen
Tiina Nousiainen, varajäsen Kirsti Hyvärinen
Marjo-Nina Mustonen, varajäsen Heikki S. Havukainen
Savon koulutuskustayhtymän yhtymävaltuusto Auli Piiparinen, varajäsen Erkki Hynninen
Vaalijalan kuntayhtymän yhtymäkokous Anne Aholainen, varajäsen Lauri Roponen
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto Henna Pitkänen, varajäsen Markku Pesonen