Leppävirran kunnan koulutoimi järjestää perusopetuslain (1136/2003) mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Toiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös.

Järjestäminen

  • koulun työpäivinä pääsääntöisesti klo 06.30–17.00
  • vain niissä kunnan osoittamissa paikoissa, missä määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella muodostuu vähintään kahdeksan (8) oppilaan ryhmä
  • lukuvuoden 2019-2020 aikana aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Leppäkertun ja Oravikosken kouluilla ja iltapäivätoimintaa Timolan koululla

Hakeminen

  • samaan aikaan perusopetukseen ilmoittautumisen kanssa
  • haetaan ensisijaisesti siihen kouluun, jota oppilas käy; huoltaja voi hakulomakkeessa esittää myös toissijaisen koulun siltä varalta, ettei ryhmää muodostu oppilaan omaan kouluun
  • jos ryhmäkokoa joudutaan rajoittamaan, päätöksen tästä tekee sivistystoimenjohtaja toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla

Hakulomake > >
Lomake palautetaan kunnan koulutoimistoon, os. Koulutoimisto, PL 4, 79101 Leppävirta.

Maksut

  • toimintaan osallistuville tarjotaan maksuton välipala
  • ko. toiminnassa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksuton
  • niillä toimintaan osallistuvilla oppilailla, joilla on perusopetuslain mukainen oikeus koulumatkaetuun, on mahdollisuus käyttää tätä etuutta voimassa olevia koulukuljetusreittejä käyttäen; muutoin huoltaja vastaa kuljetuksista
  • toiminnasta perittävä maksu on 60 €/kk; mikäli oppilas osallistuu sekä aamu- että iltapäivätoimintaan, on maksu 100 €/kk

Toimintasuunnitelma

Koululautakunnassa 21.6.2011 hyväksytty Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma > >

Toimintasuunnitelmassa on em. lisäksi määräyksiä mm. toimintaan hakemisesta kesken toimintakauden, irtisanoutumisesta toiminnasta, ryhmän lakkauttamisesta sekä perusteista alennuksen myöntämisestä toimintamaksuihin.

Tiedustelut:

Toimistovirkailija Mirja Kinnunen
p. 044 7975 411
sähköpostiosoite muotoa: etunimi.sukunimi@leppavirta.fi